Zavod Bakovići - Fojnica
Odluka o obustavi postupka javne nabave: Nabava i montaža agregata
04.10.2019
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-1116-Obp/19
Datum: 04.10.2019. godine

Na temelju članka 110. Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići donosi:

O D L U K U
o obustavi postupka javne nabave:
Nabava i montaža agregata


Prilog:
Odluka broj 01-49-632-Obp/19 od 22.07.2019.

Dostavljeno:
1. Ponuditelju "Nexen" d.o.o. Banja Luka;
2. Ostalim učesnicima koji su preuzeli TD;
3. a/a

Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja: Dodatni radovi na objektu "Nova zgrada"
30.09.2019
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-1118-OI-PP/19
Datum: 27.09.2019. godine

Na temelju članka 70. i članka 24., stavak (1), točka a), Zakona o javnim nabavama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14), te prijedloga Povjerenstva za javnu nabavu u postupku dodjele ugovora u pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavijesti za nabavu radova:
Dodatni radovi na objektu "Nova zgrada" - adaptacija bloka sanitarnih čvorova (Zapisnik o otvaranju konačne ponude broj: 07-49-1118-ZOP-3/19), ravnatelj Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavijesti o
nabavi radova: Dodatni radovi na objektu "Nova zgrada" - adaptacija bloka sanitarnih čvorova


Prilog:
Odluka broj 01-49-1118-OI-PP/19 od 27.09.2019.

Dostavljeno:
1. 1x učesniku u postupku
2. a/a

Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba: Proizvodi za unutarnje opremanje i tekstilni proizvodi za 2019. godinu (Lot 1,2)
27.09.2019
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-957-OI-L1/19;
01-49-957-OI-L2/19.
Datum: 27.09.2019. godine

Na temelju članka 25., članka 64. stavak (1), točka b) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave "Proizvodi za unutarnje opremanje i tekstilni proizvodi", ravnatelj Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:
Proizvodi za unutarnje opremanje i tekstilni proizvodi za 2019. godinu, za
Lot 1: Proizvodi za unutarnje opremanje
Lot 2: Tekstilni proizvodi


Odluka broj 01-49-957-OI-L1/19 od 27.09.2019.
Odluka broj 01-49-957-OI-L2/19 od 27.09.2019.

Dostavljeno:
1. Služba za nabavu...
2. Preslika Odluke učesnicima u postupku
3. a/a

Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave radova: Radovi na objektu za smještaj teže pokretnih i nepokretnih osoba - II faza
27.09.2019
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-954-OI/19
Datum: 20.09.2019. godine

Na temelju članka 25., 64. stavak (1), točka a) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave "Radovi na objektu za smještaj teže pokretnih i nepokretnih osoba - II faza", ravnatelj Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave radova:
Radovi na objektu za smještaj teže pokretnih i nepokretnih osoba - II faza


Prilog:

Odluka broj 01-49-954-OI/19 od 20.09.2019


Dostavljeno:
1. Služba za nabave
2. Učesnicima u postupku
3. a/a

Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave radova: Radovi na objektu za smještaj teže pokretnih i nepokretnih osoba - II faza
20.09.2019
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-954-OI/19
Datum: 20.09.2019. godine

Na temelju članka 25., 64. stavak (1), točka a) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave "Radovi na objektu za smještaj teže pokretnih i nepokretnih osoba - II faza", ravnatelj Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave radova:
Radovi na objektu za smještaj teže pokretnih i nepokretnih osoba - II faza


Prilog:

Odluka broj 01-49-954-OI/19 od 20.09.2019


Dostavljeno:
1. Služba za nabave
2. Učesnicima u postupku
3. a/a

Linkovi Komentari
Poziv za dostavljanje zahtjeva za sudjelovanje u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci: Dodatni radova na objektu "Nova zgrada"
17.09.2019
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-1118/19
Datum: 16.09.2019. godine

"K-projekt" d.o.o. Žepče
Poslovni centar Xp, Luke bb
72 230 Žepče

PREDMET: Poziv za dostavljanje zahtjeva za sudjelovanje u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci:
Dodatni radova na objektu "Nova zgrada" - adaptacija bloka sanitarnih čvorova


Prilog:

Poziv broj 01-49-1118/19 od 16.9.2019. i tenderska dokumentacija za nabavu dodatnih radovaLinkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave: Usluge kolektivnog osiguranja zaposlenih
04.09.2019
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-987-OI/19;
Datum: 03.09.2019. godine

Na temelju članka 64. stavak (1), točka b) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave "Usluge kolektivnog osiguranja zaposlenih", ravnatelj Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave:
Usluge kolektivnog osiguranja zaposlenih, za 2019. godinu


Prilog:

Odluka broj 01-49-987-OI/19 od 03.09.2019.


Dostavljeno:
1. Služba za nabavu...
2. Preslika Odluke učesnicima u postupku
3. a/a

Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba: Električni strojevi, aparati, oprema i potrošni materijal, za 2019 god. (Lot 1,2,3)
31.08.2019
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-946-OI-L1/19;
01-49-946-OI-L2/19;
01-49-946-OI-L3/19.
Datum: 29.08.2019. godine

Na temelju članka 64. stavak (1), točka b) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave "Električni strojevi, aparati, oprema i potrošni materijal", ravnatelj Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:
Električni strojevi, aparati, oprema i potrošni materijal,
za 2019. godinu, za
Lot 1: Aparati za distribuciju električne energije i upravljanje
Lot 2: Akumulatori, primarne ćelije i primarne baterije
Lot 3: Rasvjetna oprema i električne svjetiljke


Prilog:

Odluka broj 01-49-946-OI-L1/19 od 29.08.2019.
Odluka broj 01-49-946-OI-L2/19 od 29.08.2019.
Odluka broj 01-49-946-OI-L3/19 od 29.08.2019.

Dostavljeno:
1. Služba za nabavu...
2. Preslika Odluke učesnicima u postupku
3. a/a

Linkovi Komentari
Obrazac praćenja provedbe ugovora/okvirnog sporazuma
20.08.2019
Obrazac praćenja provedbe ugovora/okvirnog sporazuma


Prilog:
Obrazac praćenja provedbe ugovora/okvirnog sporazuma

Linkovi Komentari
Javni natječaj za prijem u radni odnos
20.08.2019
Javni natječaj za prijem u radni odnos

Na temelju članka 17 i članka 22. stavak (1), alineja 3. Pravila Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići (Broj: 01-1135/08 od 12.12.2008. godine, 01-02-258/12 od 24.02.2012. godine, 01-02-258/12 od 13.12.2013. godine, 01-02-258/12 od 26.10.2015. godine), članak 20. stavak 3. Pravilnika o radu Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići (broj: 01-34-1024/16 od 05.11.2016. g., broj: 01-34-1024/16 od 25.04.2019.), Odluke Upravnog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići o davanju suglasnosti na raspisivanje javnog natječaja (broj: 01-34-1001/19 od 09.08.2019. g.), direktor Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići raspisuje:

J A V N I N A T J E Č A J
za prijem u radni odnos1. Njegovatelj/ica - 3 izvršitelja na određeno vrijeme u trajanju od 6. mjeseci,
2. Čistačica prostorija/spremačica - 2 izvršitelj na određeno vrijeme u trajanju od 6. mjeseci.

Prilog:
Javni natječaj

Linkovi Komentari
<< Prethodna stranica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Slijedeća stranica >>