Zavod Bakovići - Fojnica
Oglas za prodaju službenih automobila u vlasništvu Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići
29.07.2019
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-943-R/19
Datum: 29.07.2019. godine

Na temelju Odluke o prodaji službenih automobila u vlasništvu Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići br. 01-49-943/19 od 25.07.2019. g. Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići objavljuje:

OGLAS
za prodaju službenih automobila u vlasništvu Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići


Prilog:
Odluka broj 01-49-943-R/19 od 29.07.2019.


Linkovi Komentari
Odluka o poništenju postupka u javnoj nabavi roba: Medicinska oprema i farmaceutski proizvodi, za 2019 godinu, za Lot 9: Razni lijekovi
24.07.2019
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-633-OP-L9/19
Datum: 23.07.2019. godine

Na temelju članka 69., stavak (2), točka a) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), donosim:

O D L U K U
O PONIŠTENJU POSTUPKA U JAVNOJ NABAVI ROBA:
Medicinska oprema i farmaceutski proizvodi, za 2019. godinu,
za Lot 9: Razni lijekovi


Prilog:
Odluka broj 01-49-633-OP-L9/19 od 23.07.2019.

Dostavljeno:
1. Službi za nabavu...
2. a/a

Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba: Medicinska oprema i farmaceutski proizvodi za 2019. godinu (Lot 1,2,3,4/6,5,7,8)
24.07.2019
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-633-OI-L1/19;
01-49-633-OI-L2/19;
01-49-633-OI-L3/19;
01-49-633-OI-L4/L6/19;
01-49-633-OI-L5/19;
01-49-633-OI-L7/19;
01-49-633-OI-L8/19.
Datum: 23.07.2019. godine

Na temelju članka 25., članka 64. stavak (1), točka b) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave "Medicinska oprema i farmaceutski proizvodi", ravnatelja Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:
Medicinska oprema i farmaceutski proizvodi, za 2019. godinu, za
Lot 1: Medicinska oprema
Lot 2: Lijekovi za probavni trakt i metabolizam
Lot 3: Lijekovi za krv, krvotvorne organe i kardiovaskularni sustav
Lot 4/Lot 6: Lijekovi za bolesti kože i mišićno - koštanog sustava / Opća protuupalna sredstva za sustavnu primjenu, cjepiva, antineoplastična sredstva i imunomodulatori
Lot 5: Lijekovi za genitourinarni sustav i hormoni
Lot 7: Lijekovi za živčani sustav i osjetilne organe
Lot 8: Lijekovi za dišni sustav


Prilog:

Odluka broj 01-49-633-OI-L1/19 od 23.07.2019.
Odluka broj 01-49-633-OI-L2/19 od 23.07.2019.
Odluka broj 01-49-633-OI-L3/19 od 23.07.2019.
Odluka broj 01-49-633-OI-L4/L6/19 od 23.07.2019.
Odluka broj 01-49-633-OI-L5/19 od 23.07.2019.
Odluka broj 01-49-633-OI-L7/19 od 23.07.2019.
Odluka broj 01-49-633-OI-L8/19 od 23.07.2019.


Dostavljeno:
1. Služba za nabavu..
2. Preslika Odluke učesnicima u postupku
3. a/a

Linkovi Komentari
Odluka o obustavi postupka javne nabave roba: Medicinski kreveti, za 2019. godinu
23.07.2019
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-632-Obp/19
Datum: 22.07.2019. godine

Na temelju članka 110. Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići donosi:

O D L U K U
o obustavi postupka javne nabave roba:
Medicinski kreveti, za 2019. godinu


Prilog:
Odluka broj 01-49-632-Obp/19 od 22.07.2019.

Dostavljeno:
1. "Kis Produkt" d.o.o. Trn;
2. "Bauerfeind" d.o.o. Sarajevo;
3. a/a

Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba: Medicinski kreveti
18.07.2019
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-632-OI/19
Datum: 15.07.2019. godine

Na temelju članka 25., članka 64. stavak (1), točka b) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave: "Medicinski kreveti", ravnatelja Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:
Medicinski kreveti


Prilog:

Odluka broj 01-49-632-OI/19 od 15.07.2019.


Dostavljeno:
1. Služba za nabave
2. Učesnicima u postupku
3. a/a

Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba: Nabava i isporuka odjeće i obuće (Lot 1,2,3,4)
18.07.2019
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-642-OI-L1/19;
01-49-642-OI-L2/L3/19;
01-49-642-OI-L4/19;
Datum: 15.07.2019. godine

Na temelju članka 64. stavak (1), točka b) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave "Nabava i isporuka odjeće i obuće", ravnatelj Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:
Nabava i isporuka odjeće i obuće, za 2019. godinu, za:

Lot 1: Radna odjeća, posebna radna oprema i pribor
Lot 2/Lot 3: Vanjska odjeća / Odjevni predmeti
Lot 4: Obuća


Prilog:
Odluka broj 01-49-642-OI-L1/19 od 15.07.2019.
Odluka broj 01-49-642-OI-L2/L3/19 od 15.07.2019.
Odluka broj 01-49-642-OI-L4/19 od 15.07.2019.

Dostavljeno:
1. Služba za nabavu...
2. Preslika Odluke učesnicima u postupku
3. a/a

Linkovi Komentari
Odluka o poništenju postupka u javnoj nabavi radova: Radovi na izgradnji objekta zgrade uprave
19.06.2019
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-549-OP/19
Datum: 19.06.2019. godine

Na temelju članka 25., članka 64, stavak (1), članka 70., stavak (4) i članka 69., stavak (2), točka d) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), donosim:

O D L U K U
O PONIŠTENJU POSTUPKA U JAVNOJ NABAVI RADOVA:
Radovi na izgradnji objekta zgrade uprave


Prilog:
Odluka broj 01-49-549-OP/19 od 19.6.2019.

Dostavljeno:
1. Službi za nabavu
2. učesnicima u postupku
3. a/a

Linkovi Komentari
Javni natječaj za prijem u radni odnos
14.06.2019
Na temelju članka 17 i članka 22. stavak (1), alineja 3. Pravila Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići (Broj: 01-1135/08 od 12.12.2008. g., 01-02-258/12 od 24.02.2012. g., 01-02-258/12 od 13.12.2013. g., 01-02-258/12 od 26.10.2015. g.), članka 20. stavak 2. Pravilnika o radu Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići (broj: 01-34-1024/16 od 05.11.2016. g. broj:01-34-1024/16 od 25.04.2019. g. ), prethodne Suglasnosti Upravnog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići o raspisivanju javnog natječaja (broj: 01-34-783/19-UP od 11.06.2019. g.), Odluke o raspisivanju Javnog natječaja (broj: 01-34-787/19 od 12.06.2019.g.), ravnatelj Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići raspisuje:

J A V N I N A T J E Č A J
za prijem u radni odnos1. Rukovoditelj Službe za pomoćno tehničke poslove i održavanje - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme,
2. Kuhinjski pomoćnik - 2 izvršitelj na određeno vrijeme u trajanju od 6. mjeseci,
3. Čistačica prostorija/spremačica - 3 izvršitelja na određeno vrijeme od 6. mjeseci.

Prilog:
Javni natječaj

Linkovi Komentari
Odluka o poništenju postupka u javnoj nabavi roba: Nabava i isporuka ogrjevnog drveta, za 2019 godinu
12.06.2019
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-471-OP/19
Datum: 11.06.2019. godine

Na temelju članka 69., stavak (2), točka e) i članka 70., stavak (1), (2), (4), i (6) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), donosim:

O D L U K U
O PONIŠTENJU POSTUPKA U JAVNOJ NABAVI ROBA:
Nabava i isporuka ogrjevnog drveta, za 2019 godinu


Prilog:
Odluka broj 01-49-471-OP/19 od 11.6.2019.

Dostavljeno:
1. Službi za nabavu
2. a/a

Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave radova: Radovi na kući u Bakovićima - III faza
11.06.2019
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 07-49-490-OI/19
Datum: 20.05.2019. godine

Na temelju članka 25., 64. stavak (1), točka a) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave "Radovi na na kući u Bakovićima - III faza", v.d. ravnatelja Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave radova:
Radovi na kući u Bakovićima - III faza


Prilog:

Odluka broj 07-49-490-OI/19 od 20.05.2019


Dostavljeno:
1. Služba za nabavu...
2. Učesnicima u postupku
3. a/a

Linkovi Komentari
<< Prethodna stranica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Slijedeća stranica >>