Zavod Bakovići - Fojnica
Javni poziv za nabavu usluga za nabavu usluga restorana i usluga posluživanja hranom
08.02.2018
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-207/18
Datum: 7.2.2018. godine

U skladu sa člankom 7. Pravilnika o postupku dodjele ugovora za nabavu usluga iz Aneksa II Dio B Zakona o javnoj nabavi ("Službeni glasnik BiH", broj 66/16), pripremljen je

J A V N I   P O Z I V
za nabavu usluga restorana i usluga posluživanja hranom na području općina Fojnica i Kiseljak


Prilozi:
Poziv za dostavu ponuda broj 01-49-78/18 od 22.01.2018.

Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba: Nabava i isporuka tonera
07.02.2018
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-71-OI/18
Datum: 5.2.2018. godine

Na temelju članka 64. stavak (1), točka b. i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave "Nabava i isporuka tonera", ravnateljica Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:
Nabava i isporuka tonera


Prilog:
Odluka broj 01-49-71-OI/18 od 5.2.2018.

Dostavljeno:
1. Služba za nabavu
2. Učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba: Poljoprivredni i srodni proizvodi (Lot 1 i 2)
02.02.2018
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-1161-OI-L1/18
01-49-1161-OI-L2/18
Datum: 30.1.2018. godine

Na temelju članka 25., članka 64. stavak (1) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave "Poljoprivredni i srodni proizvodi", ravnateljica Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:
Poljoprivredni i srodni proizvodi - Lot 1: Kokošja jaja
Poljoprivredni i srodni proizvodi - Lot 2: Svježe voće i povrće


Prilog:
Odluka broj 01-49-1161-OI-L1/18 od 30.1.2018.
Odluka broj 01-49-1161-OI-L2/18 od 30.1.2018.

Dostavljeno:
1. Služba za nabavu
2. Učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o poništenju postupka u javnoj nabavi roba: Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi
02.02.2018
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-1145-OP-L2/17
01-49-1145-OP-L3/17
01-49-1145-OP-L4/17
01-49-1145-OP-L5/17
01-49-1145-OP-L6/17
01-49-1145-OP-L7/17
01-49-1145-OP-L8/17
01-49-1145-OP-L10/17
01-49-1145-OP-L11/17
01-49-1145-OP-L13/17
Datum: 30.1.2018. godine

Na temelju članka 69., stavak (2), točka d) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), donosim:

O D L U K U
o poništenju postupka u javnoj nabavi roba:
Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi, za 2018. godinu - Lot 2: Mesni proizvodi
Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi, za 2018. godinu - Lot 3: Riblji pripravci i konzerve
Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi, za 2018. godinu - Lot 4: Voće, povrće i srodni proizvodi
Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi, za 2018. godinu - Lot 5: Životinjska ili biljna ulja i masti
Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi, za 2018. godinu - Lot 6: Mliječni proizvodi
Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi, za 2018. godinu - Lot 7: Mlinkarski proizvodi, škrob i škrobni proizvodi
Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi, za 2018. godinu - Lot 8: Razni prehrambeni proizvodi
Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi, za 2018. godinu - Lot 10: Šećer i srodni proizvodi
Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi, za 2018. godinu - Lot 11: Tjestenine
Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi, za 2018. godinu - Lot 13: Pića, duhan i srodni proizdvodi


Prilog:
Odluka broj 01-49-1145-OP-L2/17 od 30.1.2018.
Odluka broj 01-49-1145-OP-L3/17 od 30.1.2018.
Odluka broj 01-49-1145-OP-L4/17 od 30.1.2018.
Odluka broj 01-49-1145-OP-L5/17 od 30.1.2018.
Odluka broj 01-49-1145-OP-L6/17 od 30.1.2018.
Odluka broj 01-49-1145-OP-L7/17 od 30.1.2018.
Odluka broj 01-49-1145-OP-L8/17 od 30.1.2018.
Odluka broj 01-49-1145-OP-L10/17 od 30.1.2018.
Odluka broj 01-49-1145-OP-L11/17 od 30.1.2018.
Odluka broj 01-49-1145-OP-L13/17 od 30.1.2018.

Dostavljeno:
1. Službi za nabavu
2. Učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba: Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi (Lot 1, 9 i 12)
02.02.2018
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-1145-OI-L1/17
01-49-1145-OI-L9/17
01-49-1145-OI-L12/17
Datum: 30.1.2018. godine

Na temelju članka 25., članka 64. stavak (1), točka b) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave "Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi", ravnateljica Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:
Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi, za 2018. godinu - Lot 1: Svježe meso
Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi, za 2018. godinu - Lot 9: Kruh i pecivo
Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi, za 2018. godinu - Lot 12: Začini i začinska sredstva


Prilog:
Odluka broj 01-49-1145-OI-L1/17 od 30.1.2018.
Odluka broj 01-49-1145-OI-L9/17 od 30.1.2018.
Odluka broj 01-49-1145-OI-L12/17 od 30.1.2018.

Dostavljeno:
1. Služba za nabavu
2. Učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi Komentari
Javni poziv za nabavu usluga smještaja i ishrane na zimovanju korisnika Zavoda Bakovići
22.01.2018
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-78/18
Datum: 22.01.2018. godine

U skladu sa člankom 7. Pravilnika o postupku dodjele ugovora za nabavu usluga iz Aneksa II Dio B Zakona o javnoj nabavi ("Službeni glasnik BiH", broj 66/16), pripremljen je

J A V N I   P O Z I V
za nabavu usluga smještaja i ishrane na zimovanju korisnika Zavoda Bakovići


Prilozi:
Poziv za dostavu ponuda broj 01-49-78/18 od 22.01.2018.

Linkovi Komentari
Odluka o poništenju postupka u javnoj nabavi roba: Proizvodi za čišćenje i poliranje
22.01.2018
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-1212-PP-L1/17
Datum: 18.1.2018. godine

Na temelju članka 69., stavak (2), točka a) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), donosim:

O D L U K U
o poništenju postupka u javnoj nabavi roba:
Proizvodi za čišćenje i poliranje


Prilog:
Odluka broj 01-49-1212-PP-L1/17 od 18.1.2018.

Dostavljeno:
1. Službi za nabavu
2. Učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba: Nabava uredskih i računarskih strojeva, opreme i potrepština, za Lot 2 i Lot 3
11.01.2018
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-1235-OI-L2/17 i 01-49-1235-OI-L3/17
Datum: 8.1.2018. godine

Na temelju članka 64. stavak (1), točka b) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave "Nabava uredskih i računarskih strojeva, opreme i potrepština", ravnateljica Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:
Nabava uredskih i računarskih strojeva, opreme i potrepština, za Lot 2: Uredski materijal
Nabava uredskih i računarskih strojeva, opreme i potrepština, za Lot 3: Računarska oprema i potrepštine


Prilog:
Odluka broj 01-49-1235-OI-L2/17 od 8.1.2018.
Odluka broj 01-49-1235-OI-L3/17 od 8.1.2018.

Dostavljeno:
1. Služba za nabavu
2. Učesniku u postupku
3. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o poništenju postupka u javnoj nabavi roba: Nabava uredskih i računarskih strojeva, opreme i potrepština za Lot 1: Toneri
11.01.2018
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-1235-PP-L1/17
Datum: 8.1.2018. godine

Na temelju članka 69., stavak (2), točka a) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), donosim:

O D L U K U
o poništenju postupka u javnoj nabavi roba:
Nabava uredskih i računarskih strojeva, opreme i potrepština za Lot 1: Toneri


Prilog:
Odluka broj 01-49-1235-PP-L1/17 od 8.1.2018.

Dostavljeno:
1. Službi za nabavu
2. Učesniku u postupku
3. a/a
Linkovi Komentari
Plan nabave roba, usluga i radova za 2018. godinu
07.01.2018
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-996/17
Datum: 4.11.2017.

Plan nabave roba, usluga i radova za 2018. godinu


Prilog:
Plan nabave roba, usluga i radova za 2018. godinu

Linkovi Komentari
<< Prethodna stranica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Slijedeća stranica >>