Zavod Bakovići - Fojnica
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba: Medicinska oprema i farmaceutski proizvodi (LOT 1 do LOT 9)
10.08.2017
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-601-OI-L1/17
01-49-601-OI-L2;L3;L5:L8:L9/17
01-49-601-OI-L4;L6;L7/17
Datum: 7.8.2017. godine

Na temelju članka 64. stavak (1), točka b) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave „Medicinska oprema i farmaceutski proizvodi“, ravnateljica Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:
Medicinska oprema i farmaceutski proizvodi - Lot 1: Medicinska oprema
Medicinska oprema i farmaceutski proizvodi - Lot 2: Lijekovi za probavni trakt i metabolizam
Medicinska oprema i farmaceutski proizvodi - Lot 3: Lijekovi za krv, krvotvorne organe i kardiovaskularni sustav
Medicinska oprema i farmaceutski proizvodi - Lot 4: Lijekovi za bolesti kože i mišićno - koštanog sustava
Medicinska oprema i farmaceutski proizvodi - Lot 5: Lijekovi za ganitourinarni sustav i hormoni
Medicinska oprema i farmaceutski proizvodi - Lot 6: Opća protuupalna sredstva za sustavnu primjenu, cjepiva, antineoplastična sredstva i imunomodulatori
Medicinska oprema i farmaceutski proizvodi - Lot 7: Lijekovi za živčani sustav i osjetilne organe
Medicinska oprema i farmaceutski proizvodi - Lot 8: Lijekovi za dišni sustav
Medicinska oprema i farmaceutski proizvodi - Lot 9: Razni lijekovi


Prilog:
Odluka broj 01-49-601-OI-L1/17 od 7.8.2017.
Odluka broj 01-49-601-OI-L2;L3;L5:L8:L9/17 od 7.8.2017.
Odluka broj 01-49-601-OI-L4;L6;L7/17 od 7.8.2017.

Dostavljeno:
1. Služba za nabavu
2. Preslika Odluke učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba: Oprema za tehnički nadzor
24.07.2017
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-697-OI/17
Datum: 21.7.2017. godine

Na temelju članka 64. stavak (1), točka b) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave „Oprema za tehnički nadzor“, ravnateljica Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:
Oprema za tehnički nadzor


Prilog:
Odluka broj 01-49-697-OI/17 od 21.7.2017.

Dostavljeno:
1. Služba za nabavu
2. Učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba: Završni radovi - kuća Fojnica
19.07.2017
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-523-OI/17
Datum: 18.7.2017. godine

Na temelju članka 25. stavak (1), točka a) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave „Završni radovi - kuća Fojnica“, ravnateljica Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:
Završni radovi - kuća Fojnica


Prilog:
Odluka broj 01-49-523-OI/17 od 18.7.2017.

Dostavljeno:
1. Služba za nabavu
2. Učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba: Nabava i isporuka naftnih proizvoda i plina (Lot 1 do Lot 3)
19.07.2017
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-630-OI-L1/17
01-49-630-OI-L2-L3/17
Datum: 17.7.2017. godine

Na temelju članka 64. stavak (1), točka b) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave „Nabava i isporuka naftnih proizvoda i plina“, ravnateljica Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:
Nabava i isporuka naftnih proizvoda i plina - Lot 1: Plinovita goriva
Nabava i isporuka naftnih proizvoda i plina - Lot 2: Nafta i destilati
Nabava i isporuka naftnih proizvoda i plina - Lot 3: Proizvodi od nafte i ulja


Prilog:
Odluka broj 01-49-630-OI-L1/17 od 17.7.2017.
Odluka broj 01-49-630-OI-L2-L3/17 od 17.7.2017.

Dostavljeno:
1. Služba za nabavu
2. Preslika Odluke učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave usluga: Usluge cestovnog prijevoza
19.07.2017
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-648-OI/17
Datum: 17.7.2017. godine

Na temelju članka 64. stavak (1), točka b) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave „Usluge cestovnog prijevoza“, ravnateljica Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave usluga:
Usluge cestovnog prijevoza


Prilog:
Odluka broj 01-49-648-OI/17 od 17.7.2017.

Dostavljeno:
1. Služba za nabavu
2. Učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba: Nabava i isporuka odjeće i obuće (Lot 1 do Lot 4)
11.07.2017
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-498-OI-L1/17
01-49-498-OI-L2/17
01-49-498-OI-L3/17
01-49-498-OI-L4/17
Datum: 10.7.2017. godine

Na temelju članka 64. stavak (1), točka b) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave „Nabava i isporuka odjeće i obuće“, ravnateljica Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:
Nabava i isporuka odjeće i obuće - Lot 1: Radna odjeća, posebna radna oprema i pribor
Nabava i isporuka odjeće i obuće - Lot 2: Vanjska odjeća
Nabava i isporuka odjeće i obuće - Lot 3: Odjevni predmeti
Nabava i isporuka odjeće i obuće - Lot 4: Obuća


Prilog:
Odluka broj 01-49-498-OI-L1/17 od 10.7.2017.
Odluka broj 01-49-498-OI-L2/17 od 10.7.2017.
Odluka broj 01-49-498-OI-L3/17 od 10.7.2017.
Odluka broj 01-49-498-OI-L4/17 od 10.7.2017.

Dostavljeno:
1. Služba za nabavu
2. Preslika Odluke učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o poništenju postupka u javnoj nabavi roba: Oprema za tehnički nadzor
28.06.2017
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-556-OP/17
Datum: 26.6.2017. godine

Na temelju članka 69., stavak (2), točka a) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), donosim:

O D L U K U
o poništenju postupka u javnoj nabavi roba:
Oprema za tehnički nadzor


Prilog:
Odluka broj 01-49-556-OP/17 od 26.6.2017.

Dostavljeno:
1. Službi za nabavu
2. Preslika Odluke učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave usluga: Stručni nazdor nad gradnjom
30.05.2017
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-382-OI/17
Datum: 29.5.2017. godine

Na temelju članka 64. stavak (1), točka a) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave „Stručni nazdor nad gradnjom“, ravnateljica Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave usluga:
Stručni nazdor nad gradnjom


Prilog:
Odluka broj 01-49-382-OI/17 od 29.5.2017.

Dostavljeno:
1. Služba za nabavu
2. Učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba: Nabava i sukcesivna isporuka ogrjevnog drveta
30.05.2017
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-435-OI/17
Datum: 29.5.2017. godine

Na temelju članka 64. stavak (1), točka a) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave „Nabava i sukcesivna isporuka ogrjevnog drveta“, ravnateljica Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:
Nabava i sukcesivna isporuka ogrjevnog drveta


Prilog:
Odluka broj 01-49-435-OI/17 od 29.5.2017.

Dostavljeno:
1. Služba za nabavu
2. Učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba: Nabava i isporuka industrijskih strojeva - ponovljeni postupak - Lot 2
25.05.2017
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-395-OI-L2/17
Datum: 22.5.2017. godine

Na temelju članka 25., 64. stavak (1), točka a) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave „Nabava i isporuka industrijskih strojeva-ponovljeni postupak“, ravnateljica Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:
Nabava i isporuka industrijskih strojeva - ponovljeni postupak - Lot 2: Strojevi za proizvodnju tekstila, odjeće i kože


Prilog:
Odluka broj 01-49-395-OI-L2/17 od 22.5.2017.

Dostavljeno:
1. Služba za nabavu
2. Preslika Odluke učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi Komentari
<< Prethodna stranica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Slijedeća stranica >>