Zavod Bakovići - Fojnica
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja nabavu usluga: Nabava usluga smještaja i ishrane u Neumu
22.03.2017
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-207-OI/17
Datum: 20.3.2017. godine

Na temelju članka 64. stavak 1. točka b), i članka 70. Zakona o javnim nabavama (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), te prijedloga Povjerenstva za javnu nabavu u postupku dodjele ugovora iz Aneksa II. Dio B Zakona o javnim nabavama za nabavu usluga smještaja i ishrane u Neumu (Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 07-49-207-ZOP/17), Ravnateljica Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja nabavu usluga:
„Nabava usluga smještaja i ishrane u Neumu“


Prilog:
Odluka broj 01-49-207-OI/17 od 20.3.2017.

Dostavljeno:
1. 1x učesniku u postupku
3. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja nabavu usluga: Nabava usluga smještaja i ishrane nepokretnih osoba
22.03.2017
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-248-OI/17
Datum: 20.3.2017. godine

Na temelju članka 64. stavak 1. točka b), i članka 70. Zakona o javnim nabavama (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), te prijedloga Povjerenstva za javnu nabavu u postupku dodjele ugovora iz Aneksa II. Dio B Zakona o javnim nabavama za nabavu usluga smještaja i ishrane nepokretnih osoba (Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 07-49-248-ZOP/17), Ravnateljica Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja nabavu usluga:
„Nabava usluga smještaja i ishrane nepokretnih osoba“


Prilog:
Odluka broj 01-49-248-OI/17 od 20.3.2017.

Dostavljeno:
1. 1x učesniku u postupku
3. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o poništenju postupka za nabavu usluga: Usluge liječnika specijalista
16.03.2017
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-187-OP/17
Datum: 13.3.2017. godine

Na temelju članka 69. stavak 2. točka d), i članka 70.,stavak 1. i stavak 4. Zakona o javnim nabavama (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), te prijedloga Povjerenstva za javnu nabavu u postupku dodjele ugovora iz Aneksa II. Dio B Zakona o javnim nabavama za nabavu usluga liječnika specijalista (Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 07-49-187-ZOP/17), Ravnateljica Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o poništenju postupka za nabavu usluga:
„Usluge liječnika specijalista“


Prilog:
Odluka broj 01-49-187-OP/17 od 13.3.2017.

Dostavljeno:
1. 1x učesniku u postupku
2. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o poništenju postupka za nabavu usluga: Usluge DKS labaratorija
16.03.2017
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-189-OP/17
Datum: 13.3.2017. godine

Na temelju članka 69. stavak 2. točka e), i članka 70.,stavak 1. i stavak 4. Zakona o javnim nabavama (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), te prijedloga Povjerenstva za javnu nabavu u postupku dodjele ugovora iz Aneksa II. Dio B Zakona o javnim nabavama za nabavu usluga DKS labaratorija (Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 07-49-189-ZOP/17), Ravnateljica Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o poništenju postupka za nabavu usluga:
„Usluge DKS labaratorija“


Prilog:
Odluka broj 01-49-189-OP/17 od 13.3.2017.

Dostavljeno:
1. 1x učesniku u postupku
2. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o poništenju postupka za nabavu usluga: Usluge ginekolog - skrininga
16.03.2017
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-188-OP/17
Datum: 13.3.2017. godine

Na temelju članka 69. stavak 2. točka d), i članka 70.,stavak 1. i stavak 4. Zakona o javnim nabavama (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), te prijedloga Povjerenstva za javnu nabavu u postupku dodjele ugovora iz Aneksa II. Dio B Zakona o javnim nabavama za nabavu usluga ginekolog - skrininga (Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 07-49-188-ZOP/17), Ravnateljica Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o poništenju postupka za nabavu usluga:
„Usluge ginekolog - skrininga“


Prilog:
Odluka broj 01-49-188-OP/17 od 13.3.2017.

Dostavljeno:
1. 1x učesniku u postupku
2. a/a
Linkovi Komentari
Poziv za dostavu ponuda za pružanje usluga smještaja i ishrane nepokretnih osoba
26.02.2017
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-248/17
Datum: 24.2.2017. godine

U skladu sa člankom 8. stavak (1) Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14) i člankom 7. Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj: 66/16), Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići, objavljuje:

P O Z I V
za dostavu ponuda za pružanje usluga:
smještaja i ishrane nepokretnih osoba


Prilozi:
Poziv za dostavu ponuda broj 01-49-248/17 od 24.2.2017.
Obrazac za cijenu
Nacrt Ugovora

Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave radova: Završni radovi – kuća Fojnica
22.02.2017
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-103-OI/17
Datum: 21.2.2017. godine

Na temelju članka 25., 64. stavak (1), točka a) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave „Završni radovi – kuća Fojnica“, ravnateljica Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave radova:
Završni radovi – kuća Fojnica


Prilog:
Odluka broj 01-49-103-OI/17 od 21.2.2017.

Dostavljeno:
1. Služba za nabave
2. Učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o obustavi postupka javne nabave roba: Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi za Lotove: 3;4;7;8;10;11;12;13 i 14
17.02.2017
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-1056-Obp/16
Datum: 16.2.2017. godine

Na temelju članka 110. Zakona o javnim nabavama (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o obustavi postupka javne nabave roba:
Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi za Lotove: 3;4;7;8;10;11;12;13 i 14


Prilog:
Odluka broj 01-49-1056-Obp/16 od 16.2.2017.

Dostavljeno:
1. Ponuditelju: „Lala i Laćo“ d.o.o. Bijeljina;
2. Ponuditelju: „Gold Mignon“ d.o.o. Sarajevo;
3. Ponuditelju: TPDC „Sarajevo“ d.d. Sarajevo;
4. Ponuditelju: „Mavi“ d.o.o. Travnik
5. a/a
Linkovi Komentari
Poziv za dostavu ponuda za pružanje usluga smještaja i ishrane u Neumu
17.02.2017
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-207/17
Datum: 14.2.2017. godine

U skladu sa člankom 8. stavak (1) Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14) i člankom 7. Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj: 66/16), Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići, objavljuje:

P O Z I V
za dostavu ponuda za pružanje usluga:
smještaja i ishrane u Neumu


Prilozi:
Poziv za dostavu ponuda broj 01-49-207/17 od 14.2.2017.
Obrazac za cijenu
Nacrt Ugovora

Linkovi Komentari
Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluga specijalističkih pregleda
12.02.2017
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-187/17
Datum: 10.2.2017. godine

U skladu sa člankom 8. stavak (1) Zakona o javnima nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BIH“, broj: 39/14) i člankom 7. Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. dio B Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BIH“, broj: 66/16), Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići, objavljuje:

P O Z I V
za dostavu ponuda za nabavu usluga:
specijalističkih pregleda za potrebe Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići


Prilozi:
Poziv za dostavu ponuda broj 01-49-187/17 od 10.2.2017.
Nacrt Ugovora

Linkovi Komentari
<< Prethodna stranica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Slijedeća stranica >>