Zavod Bakovići - Fojnica
Odluka o poništenju postupka u javnoj nabavi radova: Radovi na montažnom objektu za smještaj stručnih službi (zgrada uprave) Zavoda
17.12.2018
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-1174/18
Datum: 17.12.2018. godine

Na temelju članka 25., članka 64, stavak (1), članka 70., stavak (4) i članka 69., stavak (2) točke e) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), donosim:

O D L U K U
O PONIŠTENJU POSTUPKA U JAVNOJ NABAVI RADOVA:
Radovi na montažnom objektu za smještaj stručnih službi (zgrada uprave) Zavoda


Prilog:
Odluka broj 01-49-1174/18 od 17.12.2018.

Dostavljeno:
1. Službi za nabavu
2. Učesniku u postupku
3. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba: Nabava i isporuka sanitetskog motornog vozila (ponovljeni postupak)
14.12.2018
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-1201-OI/18

Datum: 13.12.2018. godine

Na temelju članka 25., članka 64. stavak (1), točka a) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave "Nabava i isporuka sanitetskog motornog vozila - ponovljeni postupak", v.d. ravnatelja Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:
Nabava i isporuka sanitetskog motornog vozila - ponovljeni postupak


Prilog:
Odluka broj 01-49-1201-OI/18 od 13.12.2018.


Dostavljeno:
1. Služba za nabavu
2. Učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi Komentari
Javni natječaj za prijem u radni odnos
01.12.2018
Na temelju članka 17 i članka 22. stavak (1), alineja 3. Pravila Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići (Broj: 01-1135/08 od 12.12.2008. godine, 01-02-258/12 od 24.02.2012. godine, 01-02-258/12 od 13.12.2013. godine, 01-02-258/12 od 26.10.2015. godine), članak 20. Pravilnika o radu Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići (broj: 01-34-1024/16 od 05.11.2016. godine). Odluke o raspisivanju javnog natječaja broj: 01-34-1335/18 od 28.11.2018. godine, Upravni odbor Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići raspisuje:

J A V N I N A T J E Č A J
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme- Rukovoditelja Službe za pomoćno tehničke poslove i održavanje - 1 izvršitelj na određeno vrijeme u trajanju od 6. mjeseci

Prilog:
Javni natječaj

Linkovi Komentari
Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluga fizičke i tehničke zaštite ljudi i imovine
29.11.2018
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-1130/18
Datum: 29.11.2018. godine

U skladu sa člankom 8. stavak (1) Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14) i člankom 6. Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II, dio B Zakona o javnim nabavama ("Službeni glasnik BiH", broj 66/16), Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići, objavljuje

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
za nabavu usluga fizičke i tehničke zaštite ljudi i imovine


Prilozi:
Poziv za dostavu ponuda broj 01-49-1130/18 od 29.11.2018.

Linkovi Komentari
Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluga iz oblasti zdravstva
29.11.2018
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-1333/18
Datum: 29.11.2018. godine

U skladu sa člankom 8. stavak (1) Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14) i člankom 7. Pravilnika o postupku dodjele ugovora za nabavu usluga iz Aneksa II, dio B Zakona o javnim nabavama ("Službeni glasnik BiH", broj 66/16), Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići objavljuje

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
za nabavu usluga iz oblasti zdravstva za potrebe Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići


Prilozi:
Poziv za dostavu ponuda broj 01-49-1333/18 od 29.11.2018.

Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba: Namještaj i oprema (Lot 1)
19.11.2018
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-1054-OI-L1-1/18
Datum: 19.11.2018. godine

Na temelju članka 25., članka 64. stavak (1), točka b) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave "Namještaj i oprema", v.d. ravnatelja Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:
Namještaj i oprema, za 2018. godinu, za Lot 1: Uredski namještaj


Prilog:
Odluka broj 01-49-1054-OI-L1-1/18 od 19.11.2018.

Linkovi Komentari
Javni natječaj za prijem u radni odnos
16.11.2018
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići

Na temelju članka 17 i članka 22. stavak (1), alineja 3. Pravila Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići (Broj: 01-1135/08 od 12.12.2008. godine, 01-02-258/12 od 24.02.2012. godine, 01-02-258/12 od 13.12.2013. godine, 01-02-258/12 od 26.10.2015. godine), članak 20. Pravilnika o radu Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići (broj: 01-34-1024/16 od 05.11.206. godine). Odluke o raspisivanju javnog natječaja broj: 01-34-1249/18 od 13.11.2018. godine, Upravni odbor Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići raspisuje:

J A V N I N A T J E Č A J
za prijem u radni odnos1. Njegovateljica - 3 izvršitelja na određeno vrijeme od 01.01.2019. godine do 31.03.2019. godine
2. Pralja/vešarica - 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 01.01.2019. godine do 31.03.2019. godine
3. Čistačica prostorija/spremačica - 3 izvršitelj na određeno vrijeme od 01.01.2019. godine do 31.03.2019. godine
4. Kuhinjski pomoćnik - 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 01.01.2019. godine do 31.03.2019. godine

Prilog:
Javni natječaj

Linkovi Komentari
Održavanje aplikativnog softvera "Baza podataka o korisnicima Zavoda Bakovići“
14.11.2018
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići

Poziv za dostavljanje zahtjeva za sudjelovanje u pregovaračkom postupku bez objave obavijesti o nabavi: Održavanje aplikativnog softvera "Baza podataka o korisnicima Zavoda Bakovići“

Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-1246/18
Datum: 14.11.2018. godine

„Comp-it“ d.o.o.
Derviša Numića br. 7
71 000 Sarajevo

Predmet: Poziv za dostavljanje zahtjeva za sudjelovanje u pregovaračkom postupku bez objave obavijesti o nabavi:
„Održavanje aplikativnog softvera "Baza podataka o korisnicima Zavoda Bakovići“


Prilozi:
Poziv za dostavu kvalifikacijske dokumentacije
Tenderska dokumentacija

Linkovi Komentari
Poziv za dostavljanje zahtjeva za sudjelovanje u pregovaračkom postupku bez objave obavijesti o nabavci: Nabava usluga održavanja poslovnih aplikacija
14.11.2018
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-1245/18
Datum: 14.11.2018. godine

„Spin“ d.o.o.
Slatina 9 - Novi tržni centar 2
75 000 Tuzla

Predmet: Poziv za dostavljanje zahtjeva za sudjelovanje u pregovaračkom postupku bez objave obavijesti o nabavci:
„Nabava usluga održavanja poslovnih aplikacija“


Prilozi:
Poziv za dostavu kvalifikacijske dokumentacije
Tenderska dokumentacija
Izmjena tenderske dokumentacije


Linkovi Komentari
Odluka o obustavi postupka javne nabave usluga: Usluge osiguranja, za 2018. godinu, za Lot 1: Usluge osiguranja motornih vozila
13.11.2018
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-1132-Obp/18
Datum: 12.11.2018. godine

Na temelju članka 110. Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići donosi:

O D L U K U
o obustavi postupka javne nabave usluga:
Usluge osiguranja, za 2018. godinu, za Lot 1: Usluge osiguranja motornih vozila


Prilog:
Odluka broj 01-49-1132-Obp/18 od 12.11.2018.

Dostavljeno:
1. "Croatia osiguranje" d.d. Mostar;
2. "Sarajevo osiguranje" d.d. Sarajevo;
3. "Asa osiguranje" d.d. Sarajevo;
4. "Euro herc osiguranje" d.d. Sarajevo.
5. a/a
Linkovi Komentari
<< Prethodna stranica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Slijedeća stranica >>