Zavod Bakovići - Fojnica
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba: Namještaj i oprema (Lot 1,2,3,4,5)
05.11.2018
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-1054-OI-L1/18
01-49-1054-OI-L2/18
01-49-1054-OI-L3/18
01-49-1054-OI-L4/18
01-49-1054-OI-L5/18
Datum: 3.11.2018. godine

Na temelju članka 25., članka 64. stavak (1), točka b) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave "Namještaj i oprema", ravnateljica Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:
Namještaj i oprema, za 2018 godinu, za

Lot 1: Uredski namještaj
Lot 2: Namještaj za kuće i stanove
Lot 3: Ugradbene kuhinje
Lot 4: Aparati za kućanstvo
Lot 5: Plinski kotao za kuhanje


Prilog:
Odluka broj 01-49-1054-OI-L1/18 od 3.11.2018.
Odluka broj 01-49-1054-OI-L2/18 od 3.11.2018.
Odluka broj 01-49-1054-OI-L3/18 od 3.11.2018.
Odluka broj 01-49-1054-OI-L4/18 od 3.11.2018.
Odluka broj 01-49-1054-OI-L5/18 od 3.11.2018.


Dostavljeno:
1. Služba za nabavu
2. Preslika Odluke učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave: Usluge osiguranja (Lot 1,2)
03.11.2018
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-1132-OI-L1/18
01-49-1132-OI-L2/18
Datum: 3.11.2018. godine

Na temelju članka 64. stavak (1), točka b) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave "Usluge osiguranja", ravnateljica Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave:
Usluge osiguranja, za 2018 godinu, za

Lot 1: Usluge osiguranja motornih vozila
Lot 2: Usluge osiguranja imovine


Prilog:
Odluka broj 01-49-1132-OI-L1/18 od 3.11.2018.
Odluka broj 01-49-1132-OI-L2/18 od 3.11.2018.


Dostavljeno:
1. Služba za nabavu
2. Preslika Odluke učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba: Proizvodi za unutarnje opremanje i tekstilni proizvodi (Lot 1,2)
14.09.2018
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-910-OI-L1/18
01-49-910-OI-L2/18
Datum: 14.9.2018. godine

Na temelju članka 25., članka 64. stavak (1), točka b) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave "Proizvoda za unutarnje opremanje i tekstilnih proizvoda", ravnateljica Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:
Proizvodi za unutarnje opremanje i tekstilni proizvodi, za

Lot 1: Proizvodi za unutarnje opremanje
Lot 2: Tekstilni proizvodi


Prilog:
Odluka broj 01-49-910-OI-L1/18 od 14.9.2018.
Odluka broj 01-49-883-OI-L2/18 od 14.9.2018.


Dostavljeno:
1. Služba za nabavu
2. Preslika Odluke učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba: Medicinska oprema i farmaceutski proizvodi (Lot 1,2,3,4,5,6 i 7)
12.09.2018
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-883-OI-L1/18
01-49-883-OI-L2/18
01-49-883-OI-L3/18
01-49-883-OI-L4/18
01-49-883-OI-L5/18
01-49-883-OI-L6/18
01-49-883-OI-L7/18
Datum: 31.8.2018. godine

Na temelju članka 25., članka 64. stavak (1), točka b) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave "Medicinska oprema i farmaceutski proizvodi - ponovljeni postupak", ravnateljica Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:
Medicinska oprema i farmaceutski proizvodi - ponovljeni postupak, za 2018. godinu:

Lot 1: Medicinska oprema
Lot 2: Lijekovi za krv, krvotvorne organe i kardiovaskularni sustav
Lot 3: Lijekovi za bolesti kože i mišićno - koštanog sustava
Lot 4: Lijekovi za genitourinarni sustav i hormoni
Lot 5: Opća protuupalna sredstva za sustavnu primjenu, cjepiva, antineoplastična sredstva i imunomodulatori
Lot 6: Lijekovi za živčani sustav i osjetilne organe
Lot 7: Lijekovi za dišni sustav


Prilog:
Odluka broj 01-49-883-OI-L1/18 od 31.8.2018.
Odluka broj 01-49-883-OI-L2/18 od 31.8.2018.
Odluka broj 01-49-883-OI-L3/18 od 31.8.2018.
Odluka broj 01-49-883-OI-L4/18 od 31.8.2018.
Odluka broj 01-49-883-OI-L5/18 od 31.8.2018.
Odluka broj 01-49-883-OI-L6/18 od 31.8.2018.
Odluka broj 01-49-883-OI-L7/18 od 31.8.2018.

Dostavljeno:
1. Služba za nabavu
2. Učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave usluga kolektivnog osiguranja zaposlenih
12.09.2018
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-907-OI/18
Datum: 27.8.2018. godine

Na temelju članka 64. stavak (1), točka b) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave "Usluge kolektivnog osiguranja zaposlenih", ravnateljica Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave:
Usluge kolektivnog osiguranja zaposlenih, za 2018. godinu


Prilog:
Odluka broj 01-49-907-OI/18 od 27.8.2018.

Dostavljeno:
1. Služba za nabavu
2. Učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba: Električni strojevi, aparati, oprema i potrošni materijal (Lot 1,2 i 3)
29.08.2018
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-897-OI-L1/18
01-49-897-OI-L2/18
01-49-897-OI-L3/18
Datum: 29.8.2018. godine

Na temelju članka 64. stavak (1), točka b) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave "Električni strojevi, aparati, oprema i potrošni materijal", ravnateljica Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:
Električni strojevi, aparati, oprema i potrošni materijal:

Lot 1: Aparati za distribuciju električne energije i upravljanje
Lot 2: Akumulatori, primarne ćelije i primarne baterije
Lot 3: Rasvjetna oprema i električne svjetiljkePrilog:
Odluka broj 01-49-897-OI-L1/18 od 29.8.2018.
Odluka broj 01-49-897-OI-L2/18 od 29.8.2018.
Odluka broj 01-49-897-OI-L3/18 od 29.8.2018.

Dostavljeno:
1. Služba za nabavu
2. Učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave usluga: Usluge cestovnog prijevoza - ponovljeni postupak, za 2018. godinu
29.08.2018
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-931-OI/18
Datum: 27.8.2018. godine

Na temelju članka 64. stavak (1), točka b) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave "Usluge cestovnog prijevoza - ponovljeni postupak", ravnateljica Zavoda za zbrinjaavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave usluga:
Usluge cestovnog prijevoza - ponovljeni postupak, za 2018. godinu


Prilog:
Odluka broj 01-49-931-OI/18 od 27.8.2018.

Dostavljeno:
1. Služba za nabavu
2. Učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o poništenju postupka u javnoj nabavi roba: Nabava i isporuka sanitetskog motornog vozila
29.08.2018
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-957/18
Datum: 22.8.2018. godine

Na temelju članka 69., stavak (2), točka d) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), donosim:

O D L U K U
o poništenju postupka u javnoj nabavi roba:
Nabava i isporuka sanitetskog motornog vozila


Prilog:
Odluka broj 01-49-957/18 od 22.8.2018.

Dostavljeno:
1. Službi za nabavu
2. Učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi Komentari
Javni natječaj za prijem u radni odnos
22.08.2018
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići

Na temelju članka 17 i članka 22. stavak (1), alineja 3. Pravila Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići (Broj: 01-1135/08 od 12.12.2008. godine, 01-02-258/12 od 24.02.2012. godine, 01-02-258/12 od 13.12.2013. godine, 01-02-258/12 od 26.10.2015. godine), Odluke o raspisivanju javnog natječaja broj: 01-34-940/18 od 17.08.2018. godine, Upravni odbor Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići raspisuje:

J A V N I  N A T J E Č A J
za prijem u radni odnos


1. Njegovateljica - 3 izvršitelja na određeno vrijeme do 31.12.2018. godine
2. Pralja/vešarica - 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 31.12.2018. godine
3. Čistačica prostorija/spremačica - 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 31.12.2018. godine
4. Kuhinjski pomoćnik - 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 31.12.2018. godine

Prilog:
Javni natječaj

Linkovi Komentari
Odluka o poništenju postupka u javnoj nabavi usluga: Usluge cestovnog prijevoza (Lot 1)
20.08.2018
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-736-PoP-L1/18
Datum: 13.8.2018. godine

Na temelju članka 69., stavak (2), točka d) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), donosim:

O D L U K U
o poništenju postupka u javnoj nabavi usluga:
Usluge cestovnog prijevoza, za:

Lot 1: Usluge cestovnog prijevoza na relaciji Kiseljak - Bakovići; Bakovići - Kiseljak


Prilog:
Odluka broj 01-49-736-PoP-L1/18 od 13.8.2018.

Dostavljeno:
1. Službi za nabavu
2. Učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi Komentari
<< Prethodna stranica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Slijedeća stranica >>