Zavod Bakovići - Fojnica
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba: Namještaj i oprema
12.09.2017
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-769-OI-L1/17
01-49-769-OI-L2;L3/17
Datum: 12.9.2017. godine

Na temelju članka 25., članka 64. stavak (1), točka b) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave „Namještaj i oprema“, ravnateljica Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:
Namještaj i oprema - Lot 1: Uredski namještaj
Namještaj i oprema - Lot 2: Namještaj za kuće i stanove
Namještaj i oprema - Lot 3: Aparati za kućanstvo


Prilog:
Odluka broj 01-49-769-OI-L1/17 od 12.9.2017.
Odluka broj 01-49-769-OI-L2;L3/17 od 12.9.2017.

Dostavljeno:
1. Služba za nabavu
2. Učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi
Ime:
E-mail: (nije obavezno)
smjesko namigni jezik eek zbunjen tuzni staaa osamucen iznenadjenje pitanjce zvizduce