Zavod Bakovići - Fojnica
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluga fizičke i tehničke zaštite ljudi i imovine
07.12.2017
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-1126-OI-L1/17 i 01-49-1126-OI-L2/17
Datum: 6.12.2017. godine

Na temelju članka 64. stavak 1., točka 1 b) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave u postupku dodjele ugovora iz Aneska II. Dio B Zakona o javnim nabavkama za nabavu usluga fizičke i tehničke zaštite ljudi i imovine (Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 07-49-1126-ZOP-L1-L2/17), ravnateljica Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluga fizičke i tehničke zaštite ljudi i imovine:
Lot 1: Nabava usluga fizičke zaštite ljudi i imovine
Lot 2: Nabava usluga tehničke zaštite ljudi i imovine


Prilozi:
Odluka broj 01-49-1126-OI-L1/17 od 6.12.2017.
Odluka broj 01-49-1126-OI-L2/17 od 6.12.2017.

Dostavljeno:
1. Služba za nabavu
2. Učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi
Ime:
E-mail: (nije obavezno)
smjesko namigni jezik eek zbunjen tuzni staaa osamucen iznenadjenje pitanjce zvizduce