Zavod Bakovići - Fojnica
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba: Građevinski materijali i pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata) (Lot 1, 3, 4, 5 i 6)
27.06.2018
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-544-OI-L1/18
01-49-544-OI-L3/18
01-49-544-OI-L4/18
01-49-544-OI-L5/18
01-49-544-OI-L6/18
Datum: 26.6.2018. godine

Na temelju članka 64. stavak (1), točka b) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave "Građevinski materijali i pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata)", ravnateljica Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:
Građevinski materijali i pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata):

Lot 1: Građevinski materijali i pridruženi artikli
Lot 3: Razni izrađeni proizvodi i srodni artikli
Lot 4: Alati, brave, ključevi, šarke, spojni elementi, lanac i opruge
Lot 5: Spremnici, rezervoari, kontejneri, radijatori i kotlovi
Lot 6: Boje, lakovi i smole


Prilog:
Odluka broj 01-49-544-OI-L1/18 od 26.6.2018.
Odluka broj 01-49-544-OI-L3/18 od 26.6.2018.
Odluka broj 01-49-544-OI-L4/18 od 26.6.2018.
Odluka broj 01-49-544-OI-L5/18 od 26.6.2018.
Odluka broj 01-49-544-OI-L6/18 od 26.6.2018.

Dostavljeno:
1. Služba za nabavu
2. Učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi
Ime:
E-mail: (nije obavezno)
smjesko namigni jezik eek zbunjen tuzni staaa osamucen iznenadjenje pitanjce zvizduce