Zavod Bakovići - Fojnica
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluga odmarališta i domova za odmor
06.05.2019
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-463-OI/19
Datum: 6.5.2019. godine

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), te prijedloga Povjerenstva za javnu nabavu u postupku dodjele ugovora iz Aneksa II, Dio B. Zakona o javnim nabavama za nabavu usluga odmarališta i domova za odmor (Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 07-49-463-ZOP/19), v.d. ravnatelja Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluga odmarališta i domova za odmor


Prilog:
Odluka broj 01-49-463-OI/19 od 6.5.2019.

Dostavljeno:
1. Po 1x učesnicima u postupku
2. a/a

Linkovi
Ime:
E-mail: (nije obavezno)
smjesko namigni jezik eek zbunjen tuzni staaa osamucen iznenadjenje pitanjce zvizduce