Zavod Bakovići - Fojnica
Odluka o poništenju postupka u javnoj nabavi roba: Medicinska oprema i farmaceutski proizvodi, za 2019 godinu, za Lot 9: Razni lijekovi
24.07.2019
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-633-OP-L9/19
Datum: 23.07.2019. godine

Na temelju članka 69., stavak (2), točka a) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), donosim:

O D L U K U
O PONIŠTENJU POSTUPKA U JAVNOJ NABAVI ROBA:
Medicinska oprema i farmaceutski proizvodi, za 2019. godinu,
za Lot 9: Razni lijekovi


Prilog:
Odluka broj 01-49-633-OP-L9/19 od 23.07.2019.

Dostavljeno:
1. Službi za nabavu...
2. a/a

Linkovi
Ime:
E-mail: (nije obavezno)
smjesko namigni jezik eek zbunjen tuzni staaa osamucen iznenadjenje pitanjce zvizduce