Zavod Bakovići - Fojnica
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba: Nabava i isporuka ogrjevnog drveta - ponovljeni postupak
01.08.2019
Na temelju članka 64. stavak (1), točka b) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave "Nabava i isporuka ogrjevnog drveta - ponovljeni postupak", ravnatelj Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:
Nabava i isporuka ogrjevnog drveta - ponovljeni postupak


Prilog:

Odluka broj 01-49-806-OI/19 od 31.07.2019.


Dostavljeno:
1. Služba za nabavu...
2. Učesnicima u postupku
3. a/a

Linkovi
Ime:
E-mail: (nije obavezno)
smjesko namigni jezik eek zbunjen tuzni staaa osamucen iznenadjenje pitanjce zvizduce