Zavod Bakovići - Fojnica
Odluka o poništenju postupka u javnoj nabavi roba: Nabava i isporuka naftnih proizvoda i plina, za 2019. god. (Lot 2)
06.08.2019
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-803-OI-L2/19;
Datum: 06.08.2019. godine

Na temelju članka 69., stavak (2), točka a) i članka 70., stavak (1), (2), (4), i (6) Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), donosim:

O D L U K U
O PONIŠTENJU POSTUPKA U JAVNOJ NABAVI ROBA:
Nabava i isporuka naftnih proizvoda i plina, za 2019. godinu
Lot 2: Proizvodi od nafte i ulja


Prilog:

Odluka broj 01-49-803-OI-L2/19 od 06.08.2019.


Dostavljeno:
1. Služba za nabavu...
2. a/a

Linkovi
Ime:
E-mail: (nije obavezno)
smjesko namigni jezik eek zbunjen tuzni staaa osamucen iznenadjenje pitanjce zvizduce