Zavod Bakovići - Fojnica
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba: Proizvodi za unutarnje opremanje i tekstilni proizvodi za 2019. godinu (Lot 1,2)
27.09.2019
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-957-OI-L1/19;
01-49-957-OI-L2/19.
Datum: 27.09.2019. godine

Na temelju članka 25., članka 64. stavak (1), točka b) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave "Proizvodi za unutarnje opremanje i tekstilni proizvodi", ravnatelj Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:
Proizvodi za unutarnje opremanje i tekstilni proizvodi za 2019. godinu, za
Lot 1: Proizvodi za unutarnje opremanje
Lot 2: Tekstilni proizvodi


Odluka broj 01-49-957-OI-L1/19 od 27.09.2019.
Odluka broj 01-49-957-OI-L2/19 od 27.09.2019.

Dostavljeno:
1. Služba za nabavu...
2. Preslika Odluke učesnicima u postupku
3. a/a

Linkovi
Ime:
E-mail: (nije obavezno)
smjesko namigni jezik eek zbunjen tuzni staaa osamucen iznenadjenje pitanjce zvizduce