Zavod Bakovići - Fojnica
Odluka o poništenju postupka u javnoj nabavi i isporuci proizvoda za čišćenje i unutarnje opremanje, LOT 2 i LOT 3
29.02.2016
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-78-PP-P/16
Datum: 24.02.2016. godine

Na temelju članka 69., stavak (2), točka d) i e) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), donosi:

O D L U K U
O PONIŠTENJU POSTUPKA U JAVNOJ NABAVI ROBA:
Nabava i isporuka proizvoda za čišćenje i unutarnje opremanje


Prilog:
Odluka broj 01-49-78-PP-P/16 od 24.02.2016.

Dostavljeno:
1. Služba za nabave
2. Učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi