Zavod Bakovići - Fojnica
Javni natječaj za prijem u radni odnos
06.06.2018
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići

Na temelju članka 17 i članka 22. stavak (1), alineja 3. Pravila Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići (Broj: 01-1135/08 od 12.12.2008. godine, 01-02-258/12 od 24.02.2012. godine, 01-02-258/12 od 13.12.2013. godine, 01-02-258/12 od 26.10.2015. godine), Odluke o raspisivanju javnog natječaja broj: 01-34-653/18 od 31.05.2018. godine, Upravni odbor Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići raspisuje:

J A V N I  N A T J E Č A J
za prijem u radni odnos


1. Farmaceutski tehničar - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
2. Socijalni radnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
3. Nabavni referent - 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme
4. Vozač - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
5. Ložač / pomoćni radnik na održavanju - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
6. Njegovatelj/ica - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
7. Asistent - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Prilog:
Javni natječaj

Linkovi