Zavod Bakovići - Fojnica
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba: Nabava i isporuka odjeće i obuće (Lot 1, 2, 3 i 4)
16.07.2018
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-638-OI-L1/18
01-49-638-OI-L2/18
01-49-638-OI-L3/18
01-49-638-OI-L4/18
Datum: 13.7.2018. godine

Na temelju članka 64. stavak (1), točka b) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave "Nabava i isporuka odjeće i obuće", ravnateljica Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:
Nabava i isporuka odjeće i obuće, za 2018. godinu:

Lot 1: Radna odjeća, posebna radna oprema i pribor
Lot 2: Vanjska odjeća
Lot 3: Odjevni predmeti
Lot 4: Obuća


Prilog:
Odluka broj 01-49-638-OI-L1/18 od 13.7.2018.
Odluka broj 01-49-638-OI-L2/18 od 13.7.2018.
Odluka broj 01-49-638-OI-L3/18 od 13.7.2018.
Odluka broj 01-49-638-OI-L4/18 od 13.7.2018.

Dostavljeno:
1. Služba za nabavu
2. Učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi