Zavod Bakovići - Fojnica
Javni natječaj za prijem u radni odnos
14.06.2019
Na temelju članka 17 i članka 22. stavak (1), alineja 3. Pravila Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići (Broj: 01-1135/08 od 12.12.2008. g., 01-02-258/12 od 24.02.2012. g., 01-02-258/12 od 13.12.2013. g., 01-02-258/12 od 26.10.2015. g.), članka 20. stavak 2. Pravilnika o radu Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići (broj: 01-34-1024/16 od 05.11.2016. g. broj:01-34-1024/16 od 25.04.2019. g. ), prethodne Suglasnosti Upravnog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići o raspisivanju javnog natječaja (broj: 01-34-783/19-UP od 11.06.2019. g.), Odluke o raspisivanju Javnog natječaja (broj: 01-34-787/19 od 12.06.2019.g.), ravnatelj Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići raspisuje:

J A V N I N A T J E Č A J
za prijem u radni odnos1. Rukovoditelj Službe za pomoćno tehničke poslove i održavanje - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme,
2. Kuhinjski pomoćnik - 2 izvršitelj na određeno vrijeme u trajanju od 6. mjeseci,
3. Čistačica prostorija/spremačica - 3 izvršitelja na određeno vrijeme od 6. mjeseci.

Prilog:
Javni natječaj

Linkovi