Zavod Bakovići - Fojnica
Javni natječaj za prijem u radni odnos
20.08.2019
Javni natječaj za prijem u radni odnos

Na temelju članka 17 i članka 22. stavak (1), alineja 3. Pravila Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići (Broj: 01-1135/08 od 12.12.2008. godine, 01-02-258/12 od 24.02.2012. godine, 01-02-258/12 od 13.12.2013. godine, 01-02-258/12 od 26.10.2015. godine), članak 20. stavak 3. Pravilnika o radu Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići (broj: 01-34-1024/16 od 05.11.2016. g., broj: 01-34-1024/16 od 25.04.2019.), Odluke Upravnog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići o davanju suglasnosti na raspisivanje javnog natječaja (broj: 01-34-1001/19 od 09.08.2019. g.), direktor Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići raspisuje:

J A V N I N A T J E Č A J
za prijem u radni odnos



1. Njegovatelj/ica - 3 izvršitelja na određeno vrijeme u trajanju od 6. mjeseci,
2. Čistačica prostorija/spremačica - 2 izvršitelj na određeno vrijeme u trajanju od 6. mjeseci.

Prilog:
Javni natječaj

Linkovi