Zavod Bakovići - Fojnica
Državno prvenstvo Specijalne Olimpijade u košarci
05.12.2016
Klikni za više fotografijaKSS Tuzla je bio organizator Državnog prvenstva Specijalne Olimpijade u košarci, gdje je nastupilo 11 ekipa iz BiH. Ekipa Bakovići je osvojila 1. mjesto u prvoj grupi. U revijalnoj utakmici je nastupila gostujuća ekipa iz Slovenije.
LinkoviFotografije Komentari
Održan još jedan sajam "Fojnička trpeza"
05.12.2016
Klikni za više fotografijaI mi smo 05.10.2016. posjetili gastro sajam, uživali u degustaciji ponuđenog te ponešto kupili. Pogledajte nekoliko fotografija sa jučerašnjeg sajma koji se održao u Fojnici.

Više informacija i fotografija na: www.artinfo.ba
LinkoviFotografije Komentari
Posjeta volontera u sklopu projekta "72 sata bez kompromisa"
05.12.2016
Zavod Bakovići FojnicaI Zavod Bakovići su posjetili volonteri u sklopu projekta "72 sata bez kompromisa". Ovim putem im se zahvaljujemo i veselimo ponovnom susretu.

Više informacija i fotografije na: www.artinfo.ba

Komentari
Radovi korisnika uključenih u Art radionicu, Okupacionu radionicu te Radionicu ručnih radova
05.12.2016
Klikni za više fotografijaU ovoj galeriji možete pogledati radove korisnika uključenih u Art radionicu, Okupacionu radionicu te Radionicu ručnih radova. Ovo je samo jedan mali dio naših radova. Radove je moguće kupiti u Zavodu Bakovići te na prodajnim izložbama na kojima ih predstavljamo u različitim gradovima BiH. Iste je moguće i naručiti. Također, moguće je uraditi neki proizvod po Vašim željama, ako u tom trenutku raspolažemo s potrebnim repromaterijalom.
LinkoviFotografije Komentari
Izlet na Trebević
05.12.2016
Klikni za više fotografijaNa inicijativu stanara iz Kiseljaka, organiziran je izlet na Trebević u kolovozu ove godine te su tako iskorišteni i posljednji ljetni dani.
LinkoviFotografije Komentari
Projekcija filma "Slobodni" u organizaciji Saveza Sumero
05.12.2016
Zavod Bakovići FojnicaI Zavod Bakovići, sa svojim predstavnicima, je bio dio projekcije filma "Slobodni" u organizaciji Saveza Sumero.

Više informacija i fotografije na: www.sumero.ba

Komentari
Izmjene plana javnih nabavki za 2016. godinu
28.11.2016
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići

I Z M J E N E   P L A N A
javnih nabavki za 2016. godinu


Prilog:
Izmjene plana javnih nabavki za 2016. godinu

Linkovi Komentari
Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluga fizičke zaštite ljudi i imovine
28.11.2016
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-1138/16
Datum: 28.11.2016. godine

U skladu sa člankom 8. stavak (1) Zakona o javnima nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BIH“, broj: 39/14) i člankom 6. Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. dio B Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BIH“, broj: 104/14 i 66/16), Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići, objavljuje:

Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluga fizičke zaštite ljudi i imovine


Prilozi:
Poziv
Obrazac za ponudu
Obrazac za cijenu
Obrazac za povjerljive informacije
Izjava
Ugovor (nacrt)

Linkovi Komentari
Odluka o poništenju postupka u javnoj nabavi radova: Instalaterski radovi na građevinama-ponovljeni postupak
30.10.2016
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-989-PP/16
Datum: 28.10.2016. godine

Na temelju članka 69., stavak (2), točka a) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), donosim:

O D L U K U
O PONIŠTENJU POSTUPKA U JAVNOJ NABAVI RADOVA:
Instalaterski radovi na građevinama-ponovljeni postupak


Prilog:
Odluka o poništenju broj 01-49-989-PP/16 od 28.10.2016.

Dostavljeno:
1. Službi za nabavu
2. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o poništenju postupka u javnoj nabavi radova: Završni radovi – kuća Fojnica – ponovljeni postupak
18.10.2016
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-855/16
Datum: 12.10.2016. godine

Na temelju članka 69., stavak (2), točka a) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), donosim:

O D L U K U
O PONIŠTENJU POSTUPKA U JAVNOJ NABAVI RADOVA:
Završni radovi – kuća Fojnica – ponovljeni postupak


Prilog:
Odluka o poništenju broj 01-49-855/16 od 12.10.2016.

Dostavljeno:
1. Službi za nabavu
2. a/a
Linkovi Komentari
<< Prethodna stranica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Slijedeća stranica >>