Zavod Bakovići - Fojnica
Sastanak Udruženja/Udruge socijalnih radnika SBK/KSB
03.10.2016
Klikni za više fotografija26.05.2016 - Sastanak Udruženja /Udruge socijalnih radnika je održan 23.05.2016. godine sa početkom u 11 h. Sastanak je održan u prostorijama centra za socijalni rad Travnik. Na sastanku je glavna tema bila, sprovedba projekta Udruženja/Udruge socijalnih radnika i dalje aktivnosti. Projekat nosi naziv: "Uspostava multidisciplinarnog pristupa u SBK/KSB u pružanju odgovarajućih vidova zaštite i tretmana djece žrtava nasilja u porodici i prosjačenja, rada sa osobama, koje su počinile nasilje".
LinkoviFotografije Komentari
4. Otvoreno prvenstvo Sportskog saveza MeNeRaLi Republike Srpske u atletici
03.10.2016
Klikni za više fotografija29.04.2016 - Tri naša korisnika sudjelovala su na "4-om Otvorenom prvenstvu Sportskog saveza MeNeRaLi Republike Srpske u atletici", a koje se održavalo u Banja Luci od 22.04.-24.04.2016.g. Osvojili su dva druga mjesta i jedno treće mjesto u disciplinama bacanja kugle i skoka u dalj. Posljednju večer druženja bila je i zabava- "Zumba party", što je svima dobro došlo za opuštanje kroz ples i pjesmu. Zahvaljujemo se Sportskom savezu MeNeRaLi RS-a na inicijativi, pozivu i organizaciji kao i svim njihovim partnerima JU Centar "Zaštiti me" Banja Luka, JU Domu za nezbrinutu djecu "Rada Vranješević" Banja Luka koji su nam osigurali smještaj i hranu.
LinkoviFotografije Komentari
Odluka o poništenju postupka u javnoj nabavi radova: Instalaterski radovi na građevinama - ponovljeni postupak
29.09.2016
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-909/16
Datum: 28.9.2016. godine

Na temelju članka 69., stavak (2), točka a) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), donosim:

O D L U K U
O PONIŠTENJU POSTUPKA U JAVNOJ NABAVI RADOVA:
Instalaterski radovi na građevinama - ponovljeni postupak


Prilog:
Odluka o poništenju broj 01-49-909/16 od 28.9.2016.

Dostavljeno:
1. Službi za nabavu
2. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o poništenju postupka u javnoj nabavi radova: Instalaterski radovi na građevinama za Lot 2: Rashladna komora-plusna
04.09.2016
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-720-L2/16
Datum: 3.9.2016. godine

Na temelju članka 69., stavak (2), točka d) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), donosim:

O D L U K U
O PONIŠTENJU POSTUPKA U JAVNOJ NABAVI RADOVA:
Instalaterski radovi na građevinama za Lot 2: Rashladna komora-plusna


Prilog:
Odluka o poništenju broj 01-49-720-L2/16 od 3.9.2016.

Dostavljeno:
1. Službi za nabavu
2. Preslika učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave radova: Instalaterski radovi na građevinama - Lot 3: Radovi instaliranja uređaja za protupožarnu zaštitu
04.09.2016
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-720-OI-L3/16
Datum: 3.9.2016. godine

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave radova:
Instalaterski radovi na građevinama - Lot 3: Radovi instaliranja uređaja za protupožarnu zaštitu


Prilog:
Odluka broj 01-49-720-OI-L3/16 od 3.9.2016.

Dostavljeno:
1. Služba za nabavu
2. Preslika Odluke učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave radova: Instalaterski radovi na građevinama - Lot 1: Elektroinstalaterski radovi
04.09.2016
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-720-OI-L1/16
Datum: 3.9.2016. godine

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave radova:
Instalaterski radovi na građevinama - Lot 1: Elektroinstalaterski radovi


Prilog:
Odluka broj 01-49-720-OI-L1/16 od 3.9.2016.

Dostavljeno:
1. Služba za nabavu
2. Preslika Odluke učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi Komentari
Poziv za dostavu ponuda - usluge zamrzavanja i čuvanja mesa
30.08.2016
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-706/16
Datum: 29.8.2016. godine

Poziv za dostavu ponuda - usluge zamrzavanja i čuvanja mesa


Prilozi:
Poziv
Nacrt Ugovora

Linkovi Komentari
Odluka o poništenju postupka u javnoj nabavi roba: Završni radovi – kuća Fojnica
28.08.2016
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-730/16
Datum: 24.8.2016. godine

Na temelju članka 69., stavak (2), točka a) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), donosim:

O D L U K U
O PONIŠTENJU POSTUPKA U JAVNOJ NABAVI ROBA:
Završni radovi – kuća Fojnica


Prilog:
Odluka o poništenju broj 01-49-730/16 od 24.8.2016.

Dostavljeno:
1. Službi za nabavu
3. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave namještaja i opreme - Lot 5: Plinski kotao za kuhinju
18.08.2016
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-681-OI-L5/16
Datum: 17.8.2016. godine

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:
Namještaj i oprema - Lot 5: Plinski kotao za kuhinju


Prilog:
Odluka broj 01-49-681-OI-L5/16 od 17.8.2016.

Dostavljeno:
1. Služba za nabavu
2. Preslika Odluke učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave namještaja i opreme - Lot 4: Aparati za kućanstvo
18.08.2016
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-681-OI-L4/16
Datum: 17.8.2016. godine

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:
Namještaj i oprema - Lot 4: Aparati za kućanstvo


Prilog:
Odluka broj 01-49-681-OI-L4/16 od 17.8.2016.

Dostavljeno:
1. Služba za nabavu
2. Preslika Odluke učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi Komentari
<< Prethodna stranica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Slijedeća stranica >>