Zavod Bakovići - Fojnica
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba: Namještaj i oprema
12.09.2017
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-769-OI-L1/17
01-49-769-OI-L2;L3/17
Datum: 12.9.2017. godine

Na temelju članka 25., članka 64. stavak (1), točka b) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave „Namještaj i oprema“, ravnateljica Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:
Namještaj i oprema - Lot 1: Uredski namještaj
Namještaj i oprema - Lot 2: Namještaj za kuće i stanove
Namještaj i oprema - Lot 3: Aparati za kućanstvo


Prilog:
Odluka broj 01-49-769-OI-L1/17 od 12.9.2017.
Odluka broj 01-49-769-OI-L2;L3/17 od 12.9.2017.

Dostavljeno:
1. Služba za nabavu
2. Učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave radova: Radovi na zgradi "Bobovac"
12.09.2017
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-765-OI/17
Datum: 11.9.2017. godine

Na temelju članka 25., 64. stavak (1), točka a) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave: Radovi na zgradi "Bobovac", ravnateljica Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave radova:
Radovi na zgradi "Bobovac"


Prilog:
Odluka broj 01-49-765-OI/17 od 11.9.2017.

Dostavljeno:
1. Služba za nabave
2. Učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba: Interventna i sigurnosna oprema
08.09.2017
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-794-OI/17
Datum: 6.9.2017. godine

Na temelju članka 64. stavak (1), točka b) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave „Interventna i sigurnosna oprema“, ravnateljica Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:
Interventna i sigurnosna oprema


Prilog:
Odluka broj 01-49-794-OI/17 od 6.9.2017.

Dostavljeno:
1. Služba za nabavu
2. Učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave radova: Radovi na objektu "Nova zgrada"
05.09.2017
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-761-OI/17
Datum: 4.9.2017. godine

Na temelju članka 25., 64. stavak (1), točka a) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave Radovi na objektu "Nova zgrada", ravnateljica Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave radova:
Radovi na objektu "Nova zgrada"


Prilog:
Odluka broj 01-49-761-OI/17 od 4.9.2017.

Dostavljeno:
1. Služba za nabave
2. Učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba: Nabava i isporuka madraca
31.08.2017
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-772-OI/17
Datum: 30.8.2017. godine

Na temelju članka 64. stavak (1), točka b) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave „Nabava i isporuka madraca“, ravnateljica Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:
Nabava i isporuka madraca


Prilog:
Odluka broj 01-49-772-OI/17 od 30.8.2017.

Dostavljeno:
1. Služba za nabavu
2. Učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba: Električni strojevi, aparati, oprema potrošni materija (LOT 1 do LOT 3)
31.08.2017
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-789-OI-L1-L2/17
01-49-789-OI-L3/17
Datum: 28.8.2017. godine

Na temelju članka 64. stavak (1), točka b) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave „Električni strojevi, aparati, oprema potrošni materijal“, ravnateljica Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:
Električni strojevi, aparati, oprema potrošni materijal - Lot 1: Aparati za distribuciju električne energije i upravljanje
Električni strojevi, aparati, oprema potrošni materijal - Lot 2: Akumulatori, primarne ćelije i primarne baterije
Električni strojevi, aparati, oprema potrošni materijal - Lot 3: Rasvjetna oprema i električne svjetiljke


Prilog:
Odluka broj 01-49-789-OI-L1-L2/17 od 28.8.2017.
Odluka broj 01-49-789-OI-L3/17 od 28.8.2017.

Dostavljeno:
1. Služba za nabavu
2. Učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba: Proizvodi za unutarnje opremanje
22.08.2017
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-732-OI/17
Datum: 21.8.2017. godine

Na temelju članka 64. stavak (1), točka b) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave „Proizvoda za unutarnje opremanje“, ravnateljica Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:
Proizvodi za unutarnje opremanje


Prilog:
Odluka broj 01-49-732-OI/17 od 21.8.2017.

Dostavljeno:
1. Služba za nabavu
2. Učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi Komentari
Obavještenje povodom Kurban-bajrama
21.08.2017
Zavod Bakovići FojnicaObavještavamo naše prijatelje donatore i sve one koji, u povodu Kurban-bajrama, i ove godine imaju namjeru Zavodu donirati kurbansko meso da, zbog nedovoljnih skladišnih kapaciteta kao i zaliha kojima raspolažemo, do daljnjeg nismo u mogućnosti primati takvu vrstu donacije te da iste mogu preusmjeriti potrebitijim institucijama ili pojedincima. Zahvaljujemo se na razumijevanju. Ujedno koristimo priliku da se zahvalimo svima koji su nam, donirajući kurbansko meso, pomagali u radu na poboljšanju usluga koje pružamo.U ime korisnika usluga i cijelog kolektiva Zavoda svim prijateljima i donatorima koji slave ovaj blagdan upućujemo iskrene čestitke.

BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN

Komentari
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave usluga: „Izrada projekata, za 2017 godinu (LOT 1 do LOT 3)
10.08.2017
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-680-OI-L1/17
Broj: 01-49-680-OI-L2/17
Broj: 01-49-680-OI-L3/17
Datum: 8.8.2017. godine

Na temelju članka 25., 64. stavak (1), točka a) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave „Izrada projekata, za 2017 godinu“, ravnateljica Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave usluga:
Izrada projekata, za 2017 godinu - Lot 1: Projekat objekta za smještaj teže pokretnih i nepokretnih osoba
Izrada projekata, za 2017 godinu - Lot 2: Projekat prenamjene zgrade za radnu okupaciju i tjelovježbe
Izrada projekata, za 2017 godinu - Lot 3: Projekat rekonstrukcije kuhinje, restorana i pratećih prostora - sa potrebnom opremom


Prilog:
Odluka broj 01-49-680-OI-L1/17 od 8.8.2017.
Odluka broj 01-49-680-O2-L2/17 od 8.8.2017.
Odluka broj 01-49-680-OI-L3/17 od 8.8.2017.

Dostavljeno:
1. Služba za nabavu
2. Preslika Odluke učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba: Medicinska oprema i farmaceutski proizvodi (LOT 1 do LOT 9)
10.08.2017
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-601-OI-L1/17
01-49-601-OI-L2;L3;L5:L8:L9/17
01-49-601-OI-L4;L6;L7/17
Datum: 7.8.2017. godine

Na temelju članka 64. stavak (1), točka b) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave „Medicinska oprema i farmaceutski proizvodi“, ravnateljica Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:
Medicinska oprema i farmaceutski proizvodi - Lot 1: Medicinska oprema
Medicinska oprema i farmaceutski proizvodi - Lot 2: Lijekovi za probavni trakt i metabolizam
Medicinska oprema i farmaceutski proizvodi - Lot 3: Lijekovi za krv, krvotvorne organe i kardiovaskularni sustav
Medicinska oprema i farmaceutski proizvodi - Lot 4: Lijekovi za bolesti kože i mišićno - koštanog sustava
Medicinska oprema i farmaceutski proizvodi - Lot 5: Lijekovi za ganitourinarni sustav i hormoni
Medicinska oprema i farmaceutski proizvodi - Lot 6: Opća protuupalna sredstva za sustavnu primjenu, cjepiva, antineoplastična sredstva i imunomodulatori
Medicinska oprema i farmaceutski proizvodi - Lot 7: Lijekovi za živčani sustav i osjetilne organe
Medicinska oprema i farmaceutski proizvodi - Lot 8: Lijekovi za dišni sustav
Medicinska oprema i farmaceutski proizvodi - Lot 9: Razni lijekovi


Prilog:
Odluka broj 01-49-601-OI-L1/17 od 7.8.2017.
Odluka broj 01-49-601-OI-L2;L3;L5:L8:L9/17 od 7.8.2017.
Odluka broj 01-49-601-OI-L4;L6;L7/17 od 7.8.2017.

Dostavljeno:
1. Služba za nabavu
2. Preslika Odluke učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi Komentari
<< Prethodna stranica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Slijedeća stranica >>