Zavod Bakovići - Fojnica
Odluka o obustavi postupka javne nabave roba: Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi za Lotove: 3;4;7;8;10;11;12;13 i 14
17.02.2017
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-1056-Obp/16
Datum: 16.2.2017. godine

Na temelju članka 110. Zakona o javnim nabavama (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o obustavi postupka javne nabave roba:
Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi za Lotove: 3;4;7;8;10;11;12;13 i 14


Prilog:
Odluka broj 01-49-1056-Obp/16 od 16.2.2017.

Dostavljeno:
1. Ponuditelju: „Lala i Laćo“ d.o.o. Bijeljina;
2. Ponuditelju: „Gold Mignon“ d.o.o. Sarajevo;
3. Ponuditelju: TPDC „Sarajevo“ d.d. Sarajevo;
4. Ponuditelju: „Mavi“ d.o.o. Travnik
5. a/a
Linkovi Komentari
Poziv za dostavu ponuda za pružanje usluga smještaja i ishrane u Neumu
17.02.2017
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-207/17
Datum: 14.2.2017. godine

U skladu sa člankom 8. stavak (1) Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14) i člankom 7. Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj: 66/16), Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići, objavljuje:

P O Z I V
za dostavu ponuda za pružanje usluga:
smještaja i ishrane u Neumu


Prilozi:
Poziv za dostavu ponuda broj 01-49-207/17 od 14.2.2017.
Obrazac za cijenu
Nacrt Ugovora

Linkovi Komentari
Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluga specijalističkih pregleda
12.02.2017
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-187/17
Datum: 10.2.2017. godine

U skladu sa člankom 8. stavak (1) Zakona o javnima nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BIH“, broj: 39/14) i člankom 7. Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. dio B Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BIH“, broj: 66/16), Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići, objavljuje:

P O Z I V
za dostavu ponuda za nabavu usluga:
specijalističkih pregleda za potrebe Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići


Prilozi:
Poziv za dostavu ponuda broj 01-49-187/17 od 10.2.2017.
Nacrt Ugovora

Linkovi Komentari
Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluga specijaliste ginekologa
12.02.2017
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-188/17
Datum: 10.2.2017. godine

U skladu sa člankom 8. stavak (1) Zakona o javnima nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BIH“, broj: 39/14) i člankom 7. Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. dio B Zakona o javnim nabavama ( „Službeni glasnik BIH“, broj: 66/16), Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići, objavljuje:

P O Z I V
za dostavu ponuda za nabavu usluga:
specijaliste ginekologa za potrebe Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići


Prilozi:
Poziv za dostavu ponuda broj 01-49-188/17 od 10.2.2017.
Nacrt Ugovora

Linkovi Komentari
Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluga DKS laboratorija
12.02.2017
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-189/17
Datum: 10.2.2017. godine

U skladu sa člankom 8. stavak (1) Zakona o javnima nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BIH“, broj: 39/14) i člankom 7. Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. dio B Zakona o javnim nabavama ( „Službeni glasnik BIH“, broj: 66/16), Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići, objavljuje:

P O Z I V
za dostavu ponuda za nabavu usluga:
DKS laboratorija za potrebe Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići


Prilozi:
Poziv za dostavu ponuda broj 01-49-189/17 od 10.2.2017.
Nacrt Ugovora

Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja nabavu roba: Proizvodi za čišćenje i poliranje
12.02.2017
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-1176-OI/16
Datum: 8.2.2017. godine

Na temelju članka 25., 64. stavak (1), točka a) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave „Proizvodi za čišćenje i poliranje“, ravnateljica Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:
Proizvodi za čišćenje i poliranje


Prilog:
Odluka broj 01-49-1176-OI/16 od 8.2.2017.

Dostavljeno:
1. Služba za nabave
2. Učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o poništenju postupka u javnoj nabavi roba: Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi za Lot 10: Kolači
03.02.2017
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-1056-OP-L10/16
Datum: 31.1.2017. godine

Na temelju članka 69., stavak (2), točka d) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), donosim:

O D L U K U
O PONIŠTENJU POSTUPKA U JAVNOJ NABAVI ROBA:
Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi za Lot 10: Kolači


Prilog:
Odluka broj 01-49-1056-OP-L10/16 od 31.1.2017.

Dostavljeno:
1. Služba za nabavu
2. Preslika Odluke učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba: Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi (Lot 1 do Lot 14, osim Lot10)
03.02.2017
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-1056-OI-L1/16 do 01-49-1056-OI-L14/16
Datum: 31.1.2017. godine

Na temelju članka 25., 64. stavak, (1), točka a) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave „Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi“, ravnateljica Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:

Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi - Lot 1: Svježe meso
Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi - Lot 2: Mesni proizvodi
Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi - Lot 3: Riblji pripravci i konzerve
Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi - Lot 4: Voće, povrće i srodni proizvodi
Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi - Lot 5: Životinjska ili biljna ulja i masti
Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi - Lot 6: Mliječni proizvodi
Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi - Lot 7: Mlinarski proizvodi, škrob i škrobni proizvodi
Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi - Lot 8: Razni prehrambeni proizvodi
Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi - Lot 9: Kruh i pecivo
Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi - Lot 11: Šećer i srodni proizvodi
Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi - Lot 12: Tjestenine
Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi - Lot 13: Začini i začinska sredstva
Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi - Lot 14: Pića, duhan i srodni proizvodi


Prilog:
Odluka broj 01-49-1056-OI-L1/16 od 31.1.2017.
Odluka broj 01-49-1056-OI-L2/16 od 31.1.2017.
Odluka broj 01-49-1056-OI-L3/16 od 31.1.2017.
Odluka broj 01-49-1056-OI-L4/16 od 31.1.2017.
Odluka broj 01-49-1056-OI-L5/16 od 31.1.2017.
Odluka broj 01-49-1056-OI-L6/16 od 31.1.2017.
Odluka broj 01-49-1056-OI-L7/16 od 31.1.2017.
Odluka broj 01-49-1056-OI-L8/16 od 31.1.2017.
Odluka broj 01-49-1056-OI-L9/16 od 31.1.2017.
Odluka broj 01-49-1056-OI-L11/16 od 31.1.2017.
Odluka broj 01-49-1056-OI-L12/16 od 31.1.2017.
Odluka broj 01-49-1056-OI-L13/16 od 31.1.2017.
Odluka broj 01-49-1056-OI-L14/16 od 31.1.2017.

Dostavljeno:
1. Služba za nabavu
2. Preslika Odluke učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba: Proizvodi za osobnu njegu (Lot 1 i Lot 2)
31.01.2017
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-1122-OI-L1/16 i 01-49-1122-OI-L2/16
Datum: 27.1.2017. godine

Na temelju članka 25., 64. stavak (1), točka a) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave „Proizvodi za osobnu njegu“, ravnateljica Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:

Proizvodi za osobnu njegu - Lot 1: Proizvodi za osobnu njegu
Proizvodi za osobnu njegu - Lot 2: Pelene za inkontinentne osobe i higijenski ulošci


Prilog:
Odluka broj 01-49-1122-OI-L1/16 od 27.1.2017
Odluka broj 01-49-1122-OI-L2/16 od 27.1.2017

Dostavljeno:
1. Služba za nabavu
2. Preslika Odluke učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba: Poljoprivredni i srodni proizvodi (Lot 1 i Lot 2)
19.01.2017
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-1154-OI-L1/16 i 01-49-1154-OI-L2/16
Datum: 19.1.2017. godine

Na temelju članka 25., 64. stavak, (1), točka a) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave „Poljoprivredni i srodni proizvodi“, ravnateljica Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:

Poljoprivredni i srodni proizvodi - Lot 1: Kokošja jaja
Poljoprivredni i srodni proizvodi - Lot 2: Svježe voće i povrće


Prilog:
Odluka broj 01-49-1154-OI-L1/16 od 19.1.2017
Odluka broj 01-49-1154-OI-L2/16 od 19.1.2017

Dostavljeno:
1. Služba za nabavu
2. Preslika Odluke učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi Komentari
<< Prethodna stranica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Slijedeća stranica >>