Zavod Bakovići - Fojnica
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave radova: Radovi na objektu za agregat sa nabavom i montažom agregata
03.04.2018
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-244-OI-O1/18
Datum: 3.4.2018. godine

Na temelju članka 25., 64. stavak (1), točka a) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave: Radovi na objektu za agregat sa nabavom i montažom agregata, ravnateljica Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave radova:
Radovi na objektu za agregat sa nabavom i montažom agregata


Prilog:
Odluka broj 1-49-244-OI-O1/18 od 3.4.2018.

Dostavljeno:
1. Služba za nabavu
2. Učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavijesti o nabavi radova: Dodatni radovi na zgradi "Bobovac"
03.04.2018
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-348-OI/18
Datum: 29.3.2018. godine

Na temelju članka 70 i članka 24. stavak (1), točka a) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javnu nabavu u postupku dodjele ugovora u pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavijesti za nabavu radova: Dodatni radovi na zgradi "Bobovac" (Zapisnik o otvaranju konačne ponude broj: 07-49-348-ZOP-2/18), Ravnateljica Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavijesti o nabavi radova:
Dodatni radovi na zgradi "Bobovac"


Prilog:
Odluka broj 01-49-348-OI/18 od 29.3.2018.

Dostavljeno:
1. Služba za nabavu
2. Učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba: Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi (Lot 1, 2 i 5)
22.03.2018
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-215-OI-L1/18
01-49-215-OI-L2/18
01-49-215-OI-L5/18
Datum: 21.3.2018. godine

Na temelju članka 25., članka 64. stavak (1), točka b) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave "Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi", ravnateljica Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:
Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi - ponovljeni postupak, za 2018. godinu - Lot 1: Mesni proizvodi
Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi - ponovljeni postupak, za 2018. godinu - Lot 2: Riblji pripravci i konzerve

Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi - ponovljeni postupak, za 2018. godinu - Lot 5: Mliječni proizvodi


Prilog:
Odluka broj 01-49-215-OI-L1/18 od 21.3.2018.
Odluka broj 01-49-215-OI-L2/18 od 21.3.2018.
Odluka broj 01-49-215-OI-L5/18 od 21.3.2018.

Dostavljeno:
1. Služba za nabavu
2. Učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi Komentari
Poziv za dostavu ponuda za pružanje usluga odmarališta i domova za odmor u Neumu
20.03.2018
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-358/18
Datum: 19.3.2018. godine

U skladu sa člankom 8 stavak (1) Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14) i člankom 7. Pravilnika o postupku dodjele ugovora za nabavu usluga iz Aneksa II Dio B Zakona o javnoj nabavi ("Službeni glasnik BiH", broj 66/16), Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići objavljuje

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
za pružanje usluga odmarališta i domova za odmor u Neumu


Prilozi:
Poziv za dostavu ponuda broj 01-49-358/18 od 19.3.2018.

Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave usluga: Nadzor nad gradnjom za 2018. godinu
16.03.2018
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-180/18
Datum: 14.3.2018. godine

Na temelju članka 64. stavak (1), točka a) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave "Nadzor nad gradnjom za 2018. godinu", ravnateljica Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave usluga:
Nadzor nad gradnjom za 2018. godinu


Prilog:
Odluka broj 01-49-180/18 od 14.3.2018.

Dostavljeno:
1. Služba za nabavu
2. Učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi Komentari
Izmjene i dopune Plana nabave roba, usluga i radova za 2018. godinu
15.03.2018
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-348/18
Datum: 14.03.2018.

Izmjene i dopune Plana nabave roba, usluga i radova za 2018. godinu


Prilog:
Izmjene i dopune Plana nabave roba, usluga i radova za 2018. godinu

Linkovi Komentari
Poziv za dostavljanje zahtjeva za sudjelovanje u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci: Dodatni radovi na zgradi Bobovac
14.03.2018
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-348/18
Datum: 14.3.2018. godine

„Sigma-SK“ d.o.o.
Kočevska čikma 6
72 000 Zenica

Predmet: Poziv za dostavljanje zahtjeva za sudjelovanje u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci:
„Dodatni radovi na zgradi Bobovac“


Prilozi:
Poziv broj 01-49-348/18 od 14.3.2018. i ostala potrebna dokumentacija

Linkovi Komentari
Odluka o obustavi postupka javne nabave roba: Medicinski namještaj i antidekubitalni madraci, za oba lota
12.03.2018
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-260-Obp/18
Datum: 7.3.2018. godine

Na temelju članka 110. Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići donosi:

O D L U K U
o obustavi postupka javne nabave roba:
Medicinski namještaj i antidekubitalni madraci, za oba lota


Prilog:
Odluka broj 01-49-260-Obp/18 od 7.3.2018.

Dostavljeno:
1. Ponuditelju "Ortopedija international" d.o.o. Sarajevo
2. Ostalim učesnicima koji su preuzeli TD
3. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o poništenju postupka u javnoj nabavi roba: Proizvodi za čišćenje i poliranje - ponovljeni postupak
07.03.2018
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-177-PP/18
Datum: 6.3.2018. godine

Na temelju članka 69., stavak (2), točka a) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), donosim:

O D L U K U
o poništenju postupka u javnoj nabavi roba:
Proizvodi za čišćenje i poliranje - ponovljeni postupak


Prilog:
Odluka broj 01-49-177-PP/18 od 6.3.2018.

Dostavljeno:
1. Službi za nabavu
2. Učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba: Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi (Lot 1)
10.02.2018
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-1145-OI-L1-1/17
Datum: 9.2.2018. godine

Na temelju članka 25., članka 64. stavak (1), točka b) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave "Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi", ravnateljica Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:
Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi, za 2018. godinu - Lot 1: Svježe meso


Prilog:
Odluka broj 01-49-1145-OI-L1-1/17 od 9.2.2018.

Dostavljeno:
1. Služba za nabavu
2. Učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi Komentari
<< Prethodna stranica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Slijedeća stranica >>