Zavod Bakovići - Fojnica
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave plinovitih goriva
13.07.2016
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-584-OI-L1/16
Datum: 12.7.2016. godine

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:
Nabava i isporuka Naftnih proizvoda i plina- Lot 1: Plinovita goriva


Prilog:
Odluka broj 01-49-584-OI-L1/16 od 12.7.2016.

Dostavljeno:
1. Služba za nabave
2. Kopija Odluke učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave osobnog vozila
13.07.2016
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-487-OI-L2/16
Datum: 30.6.2016. godine

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:
Nabava i isporuka motornih vozila- Lot 2: Osobno vozilo


Prilog:
Odluka broj 01-49-487-OI-L2/16 od 30.6.2016.

Dostavljeno:
1. Služba za nabave
2. Kopija Odluke učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave vozila za prevoz pacijenata
29.06.2016
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-487-OI-L1/16
Datum: 27.6.2016. godine

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:
Nabava i isporuka motornih vozila - Lot 1: Vozilo za prijevoz pacijenata


Prilog:
Odluka broj 01-49-487-OI-L1/16 od 27.6.2016.

Dostavljeno:
1. Služba za nabave
2. Kopija Odluke učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave računarske opreme
29.06.2016
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-494-OI/16
Datum: 8.6.2016. godine

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:
Nabava i isporuka računarske opreme i potrepština


Prilog:
Odluka broj 01-49-494-OI/16 od 8.6.2016.

Dostavljeno:
1. Služba za nabave
2. Kopija Odluke učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave obuće
29.06.2016
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-483-OI-L4/16
Datum: 27.6.2016. godine

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:
Nabava i isporuka odjeće i obuće - Lot 4: Obuća


Prilog:
Odluka broj 01-49-483-OI-L4/16 od 27.6.2016.

Dostavljeno:
1. Služba za nabave
2. Kopija Odluke učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave radne odjeće, posebne radne opreme i pribora
29.06.2016
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-483-OI-L1/16
Datum: 27.6.2016. godine

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:
Nabava i isporuka odjeće i obuće - Lot 1: Radna odjeća, posebna radna oprema i pribor


Prilog:
Odluka broj 01-49-483-OI-L1/16 od 27.6.2016.

Dostavljeno:
1. Služba za nabave
2. Kopija Odluke učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi Komentari
Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluga smještaja i ishrane za korisnike Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići
23.06.2016
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-640/16
Datum: 22.6.2016. godine

U skladu sa člankom 8. stavak (1) Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BIH“, broj: 39/14) i člankom 6. Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. dio B Zakona o javnim nabavama ( „Službeni glasnik BIH“, broj: 104/14), Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići, objavljuje:

Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluga smještaja i ishrane za korisnike Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići


Prilozi:
Poziv
Obrazac za ponudu
Obrazac za cijenu
Izjava
Ugovor (nacrt)

Linkovi Komentari
Odluka o poništenju postupka u javnoj nabavi odjeće i obuće
21.06.2016
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-483-L2-L3/16
Datum: 20.6.2016. godine

Na temelju članka 69., stavak (2), točka e) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), donosim:

O D L U K U
O PONIŠTENJU POSTUPKA U JAVNOJ NABAVI ROBA:
Nabav i isporuka odjeće i obuće za Lot 2: Odjevni predmeti i Lot 3: Posebna odjeća i pribor


Prilog:
Odluka o poništenju broj 01-49-483-L2-L3/16 od 20.6.2016.

Dostavljeno:
1. Službi za nabavu
3. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu i sukcesivnu isporuku ogrjevnog drveta
17.06.2016
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-434-OI/16
Datum: 15.6.2016. godine

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:
Nabava i sukcesivna isporuka ogrjevnog drveta


Prilozi:
Odluka broj 01-49-434-OI/16 od 15.6.2016.
Konačna rang lista

Dostavljeno:
1. Služba za nabave
2. Kopija Odluke učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju zemljište površine oko 2.000 m² na području Gromiljaka
14.06.2016
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-317-OI-3/16
Datum: 13.6.2016. godine

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i članka 6., stavak (2) Pravilnika o postupku nabave nekretnina u Zavodu Bakovići (broj: 01-49-556/16, od 31.5.2016. godine), Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba koje su izuzete od primjene odredbi Zakona o javnim nabavama:
Zemljište površine oko 2.000 m² na području Gromiljaka


Prilog:
Odluka broj 01-49-317-OI-3/16 od 13.6.2016.

Dostavljeno:
1. Služba za nabavu…;
2. Služba za pravne, kadrovske, administrativne.....;
3. Služba za računovodstvo i financije;
4. Kopija Odluke učesnicima u postupku
5. a/a
Linkovi Komentari
<< Prethodna stranica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Slijedeća stranica >>