Zavod Bakovići - Fojnica
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba: Poljoprivredni i srodni proizvodi (Lot 2)
13.02.2019
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-1338-OI-L2-1/18
Datum: 12.02.2019. godine

Na temelju članka 25., članka 64. stavak (1), točka b) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), Obavijesti prvorangiranog ponuditelja, bb, od 6.2.2018. godine (naš broj: 07-49-1338/18, od 11.02.2019. godine) i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave "Poljoprivredni i srodni proizvodi", v.d. ravnatelja Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:
"Poljoprivredni i srodni proizvodi", za 2019 godinu, za

Lot 2: Svježe voće i povrće


Prilog:

Odluka broj 01-49-1338-OI-L2-1/18 od 12.02.2019.


Dostavljeno:
1. Služba za nabavu...
2. Preslika Odluke učesnicima u postupku
3. a/a

Linkovi Komentari
Plan nabave roba, usluga i radova za 2019. godinu
11.02.2019
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-1103/18
Datum: 30.11.2018.

Plan nabave roba, usluga i radova za 2019. godinu


Prilog:
Plan nabave roba, usluga i radova za 2019. godinu

Linkovi Komentari
Poziv za dostavu ponuda za stručno usavršavanje
02.02.2019
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-172/19
Datum: 01.02.2019. godine

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE
iz oblasti finansija, računovodstva, javnih nabava, radnih odnosa, zdravstva,
protupožarne zaštite, službe za radnu okupaciju i za ostale stručne službe Zavoda


Prilozi:
Poziv za dostavu ponuda broj 01-49-172/19 od 01.02.2019.

Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba: Poljoprivredni i srodni proizvodi (Lot 1,2)
30.01.2019
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-1338-OI-L1/18
01-49-1338-OI-L2/18
Datum: 30.01.2019. godine

Na temelju članka 25., članka 64. stavak (1), točka b) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave "Poljoprivredni i srodni proizvodi", v.d. ravnatelja Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:
Poljoprivredni i srodni proizvodi, za 2019 godinu, za

Lot 1: Kokošja jaja
Lot 2: Svježe voće i povrće


Prilog:
Odluka broj 01-49-1338-OI-L1/18 od 29.01.2019.
Odluka broj 01-49-1338-OI-L2/18 od 29.01.2019.


Dostavljeno:
1. Služba za nabavu
2. Preslika Odluke učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba: Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi (Lot 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13)
30.01.2019
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-1332-OI-L1/18;
01-49-1332-OI-L2/18;
01-49-1332-OI-L3/18;
01-49-1332-OI-L4/18;
01-49-1332-OI-L5/18;
01-49-1332-OI-L6/18;
01-49-1332-OI-L7/18;
01-49-1332-OI-L8/18;
01-49-1332-OI-L9/18;
01-49-1332-OI-L10/18;
01-49-1332-OI-L11/18;
01-49-1332-OI-L12/18;
01-49-1332-OI-L13/18.
Datum: 30.01.2019. godine

Na temelju članka 25., članka 64. stavak (1), točka b) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave "Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi", v.d. ravnatelja Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:
Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi, za 2019 godinu, za

Lot 1: Svježe meso
Lot 2: Mesni proizvodi
Lot 3: Riblji pripravci i konzerve
Lot 4: Voće, povrće i srodni proizvodi (prerađeno)
Lot 5: Životinjska ili biljna ulja i masti
Lot 6: Mliječni proizvodi
Lot 7: Mlinarski proizvodi, škrob i škrobni proizvodi
Lot 8: Razni prehrambeni proizvodi
Lot 9: Kruh i pecivo
Lot 10: Šećer i srodni proizvodi
Lot 11: Tjestenine
Lot 12: Začini i začinska sredstva
Lot 13: Pića, duhan i srodni proizvodi


Prilog:
Odluka broj 01-49-1332-OI-L1/18 od 28.01.2019.
Odluka broj 01-49-1332-OI-L2/18 od 28.01.2019.
Odluka broj 01-49-1332-OI-L3/18 od 28.01.2019.
Odluka broj 01-49-1332-OI-L4/18 od 28.01.2019.
Odluka broj 01-49-1332-OI-L5/18 od 28.01.2019.
Odluka broj 01-49-1332-OI-L6/18 od 28.01.2019.
Odluka broj 01-49-1332-OI-L7/18 od 28.01.2019.
Odluka broj 01-49-1332-OI-L8/18 od 28.01.2019.
Odluka broj 01-49-1332-OI-L9/18 od 28.01.2019.
Odluka broj 01-49-1332-OI-L10/18 od 28.01.2019.
Odluka broj 01-49-1332-OI-L11/18 od 28.01.2019.
Odluka broj 01-49-1332-OI-L12/18 od 28.01.2019.
Odluka broj 01-49-1332-OI-L13/18 od 28.01.2019.

Dostavljeno:
1. Služba za nabavu
2. Preslika Odluke učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba: Proizvodi za osobnu njegu (Lot 1,2,3)
30.01.2019
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-1365-OI-L1/18
01-49-1365-OI-L2/18
01-49-1365-OI-L3/18
Datum: 30.01.2019. godine

Na temelju članka 25., članka 64. stavak (1), točka b) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave "Proizvodi za osobnu njegu", v.d. ravnatelja Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:
Proizvodi za osobnu njegu, za 2019 godinu, za

Lot 1: Proizvodi za osobnu njegu
Lot 2: Pelene za inkontinentne osobe i higijenski ulošci
Lot 3: Proizvodi od papira za jednokratnu uporabu


Prilog:
Odluka broj 01-49-1365-OI-L1/18 od 28.01.2019.
Odluka broj 01-49-1365-OI-L2/18 od 28.01.2019.
Odluka broj 01-49-1365-OI-L3/18 od 28.01.2019.


Dostavljeno:
1. Služba za nabavu
2. Preslika Odluke učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba: Nabava uredskih i računarskih strojeva, opreme i potrepština (Lot 3)
30.01.2019
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-1364-OI-L3/18
Datum: 29.01.2019. godine

Na temelju članka 64. stavak (1), točka b) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave "Nabava uredskih i računarskih strojeva, opreme i potrepština", v.d. ravnatelja Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:
Nabava uredskih i računarskih strojeva, opreme i potrepština za:
Lot 3: Računarska oprema i potrepštine


Prilog:
Odluka broj 01-49-1364-OI-L3/18 od 29.01.2019.

Dostavljeno:
1. Služba za nabavu
2. Učesnicima u postupku
3. a/a

Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba: Nabava uredskih i računarskih strojeva, opreme i potrepština (Lot 1,2)
08.01.2019
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-1364-OI-L1/L2/18
Datum: 08.01.2019. godine

Na temelju članka 64. stavak (1), točka b) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave "Nabava uredskih i računarskih strojeva, opreme i potrepština", v.d. ravnatelja Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:
Nabava uredskih i računarskih strojeva, opreme i potrepština za sljedeće lotove:
Lot 1: Toneri i
Lot 2: Uredski materijal


Prilog:
Odluka broj 01-49-1364-OI-L1/L2/18 od 08.01.2019.

Linkovi
Komentari
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavi: Usluge održavanja poslovnih aplikacija u Zavodu Bakovići
24.12.2018
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-1245-OI/18
Datum: 21.12.2018. godine

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), te prijedloga Povjerenstva za javnu nabavu u postupku dodjele ugovora u pregovaračkom postupku bez objave obavijesti za nabavu usluga održavanja aplikativnog softvera "Baza podataka o korisnicima Zavoda Bakovići" (Zapisnik o otvaranju konačne ponude broj: 07-49-1245-ZOP-3/18), v.d. ravnatelja Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavi:
Usluge održavanja poslovnih aplikacija u Zavodu Bakovići


Prilog:
Odluka broj 01-49-1245-OI/18 od 21.12.2018.

Dostavljeno:
1. 1x učesniku u postupku
2. a/a

Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u pregovaračkom postupku bez objave obavijesti o nabavi usluga: Održavanje aplikativnog softvera "Baza podataka o korisnicima Zavoda Bakovići"
24.12.2018
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-1246-OI/18
Datum: 21.12.2018. godine

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), te prijedloga Povjerenstva za javnu nabavu u postupku dodjele ugovora u pregovaračkom postupku bez objave obavijesti za nabavu usluga održavanja aplikativnog softvera "Baza podataka o korisnicima Zavoda Bakovići" (Zapisnik o otvaranju konačne ponude broj: 07-49-1246-ZOP-3/18), v.d. ravnatelja Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u pregovaračkom postupku bez objave obavijesti o nabavi usluga:
Održavanje aplikativnog softvera "Baza podataka o korisnicima Zavoda Bakovići"


Prilog:
Odluka broj 01-49-1246-OI/18 od 21.12.2018.

Dostavljeno:
1. 1x učesniku u postupku
2. a/a

Linkovi Komentari
<< Prethodna stranica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Slijedeća stranica >>