Zavod Bakovići - Fojnica
Javni natječaj za prijem u radni odnos
22.08.2018
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići

Na temelju članka 17 i članka 22. stavak (1), alineja 3. Pravila Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići (Broj: 01-1135/08 od 12.12.2008. godine, 01-02-258/12 od 24.02.2012. godine, 01-02-258/12 od 13.12.2013. godine, 01-02-258/12 od 26.10.2015. godine), Odluke o raspisivanju javnog natječaja broj: 01-34-940/18 od 17.08.2018. godine, Upravni odbor Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići raspisuje:

J A V N I  N A T J E Č A J
za prijem u radni odnos


1. Njegovateljica - 3 izvršitelja na određeno vrijeme do 31.12.2018. godine
2. Pralja/vešarica - 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 31.12.2018. godine
3. Čistačica prostorija/spremačica - 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 31.12.2018. godine
4. Kuhinjski pomoćnik - 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 31.12.2018. godine

Prilog:
Javni natječaj

Linkovi Komentari
Odluka o poništenju postupka u javnoj nabavi usluga: Usluge cestovnog prijevoza (Lot 1)
20.08.2018
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-736-PoP-L1/18
Datum: 13.8.2018. godine

Na temelju članka 69., stavak (2), točka d) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), donosim:

O D L U K U
o poništenju postupka u javnoj nabavi usluga:
Usluge cestovnog prijevoza, za:

Lot 1: Usluge cestovnog prijevoza na relaciji Kiseljak - Bakovići; Bakovići - Kiseljak


Prilog:
Odluka broj 01-49-736-PoP-L1/18 od 13.8.2018.

Dostavljeno:
1. Službi za nabavu
2. Učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave usluga: Usluge cestovnog prijevoza (Lot 1, 2 i 3)
10.08.2018
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-736-OI-L1/18
01-49-736-OI-L2/18
01-49-736-OI-L3/18
Datum: 9.8.2018. godine

Na temelju članka 88., članka 64. stavak (1), točka b), članka 70., članka 72., stavak (3), točka f) Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave "Usluge cestovnog prijevoza", ravnateljica Zavoda za zbrinjaavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave usluga:
Usluge cestovnog prijevoza, za 2018. godinu:

Lot 1: Usluge cestovnog prijevoza na relaciji: Kiseljak - Bakovići; Bakovići - Kiseljak
Lot 2: Usluge cestovnog prijevoza na relaciji: Fojnica - Bakovići; Bakovići - Fojnica
Lot 3: Usluge cestovnog prijevoza na relaciji: Gojevići - Bakovići; Bakovići - Gojevići


Prilog:
Odluka broj 01-49-736-OI-L1/18 od 9.8.2018.
Odluka broj 01-49-736-OI-L2/18 od 9.8.2018.
Odluka broj 01-49-736-OI-L3/18 od 9.8.2018.

Dostavljeno:
1. Služba za nabavu
2. Učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba: Nabava i isporuka naftnih proizvoda i plina (Lot 2)
10.08.2018
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-729-OI-L2/18
Datum: 7.8.2018. godine

Na temelju članka 88., članka 64. stavak (1), točka b), članka 70., članka 72., stavak (3), točka f) Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave "Nabava i isporuka naftnih proizvoda i plina", ravnateljica Zavoda za zbrinjaavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:
Nabava i isporuka naftnih proizvoda i plina:

Lot 2: Nafta i destilati


Prilog:
Odluka broj 01-49-729-OI-L2/18 od 7.8.2018.

Dostavljeno:
1. Služba za nabavu
2. Učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave usluga: Usluge cestovnog prijevoza (Lot 1, 2 i 3)
31.07.2018
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-736-OI-L1/18
01-49-736-OI-L2/18
01-49-736-OI-L3/18
Datum: 30.7.2018. godine

Na temelju članka 64. stavak (1), točka b) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave "Usluge cestovnog prijevoza", ravnateljica Zavoda za zbrinjaavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave usluga:
Usluge cestovnog prijevoza, za 2018. godinu:

Lot 1: Usluge cestovnog prijevoza na relaciji: Kiseljak - Bakovići; Bakovići - Kiseljak
Lot 2: Usluge cestovnog prijevoza na relaciji: Fojnica - Bakovići (Fojnica); Bakovići - Fojnica
Lot 3: Usluge cestovnog prijevoza na relaciji: Gojevići (Fojnica) - Bakovići; Bakovići - Gojevići


Prilog:
Odluka broj 01-49-736-OI-L1/18 od 30.7.2018.
Odluka broj 01-49-736-OI-L2/18 od 30.7.2018.
Odluka broj 01-49-736-OI-L3/18 od 30.7.2018.

Dostavljeno:
1. Služba za nabavu
2. Učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba: Nabava i isporuka naftnih proizvoda i plina (Lot 1, 2 i 3)
29.07.2018
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-729-OI-L1/18
01-49-729-OI-L2/18
01-49-729-OI-L3/18
Datum: 27.7.2018. godine

Na temelju članka 64. stavak (1), točka b) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave "Nabava i isporuka naftnih proizvoda i plina", ravnateljica Zavoda za zbrinjaavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:
Nabava i isporuka naftnih proizvoda i plina, za 2018. godinu:

Lot 1: Plinovita goriva
Lot 2: Nafta i destilati
Lot 3: Proizvodi od nafte i ulja


Prilog:
Odluka broj 01-49-729-OI-L1/18 od 27.7.2018.
Odluka broj 01-49-729-OI-L2/18 od 27.7.2018.
Odluka broj 01-49-729-OI-L3/18 od 27.7.2018.

Dostavljeno:
1. Služba za nabavu
2. Učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o poništenju postupka u javnoj nabavi roba: Medicinska oprema i farmaceutski proizvodi (Lot 1,3,4,5,6,7 i 8)
23.07.2018
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-628-OP-L1/18
01-49-628-OP-L3/18
01-49-628-OP-L4/18
01-49-628-OP-L5/18
01-49-628-OP-L6/18
01-49-628-OP-L7/18
01-49-628-OP-L8/18
Datum: 19.7.2018. godine

Na temelju članka 69., stavak (2), točka d) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), donosim:

O D L U K U
o poništenju postupka u javnoj nabavi roba:
Medicinska oprema i farmaceutski proizvodi, za 2018. godinu:

Lot 1: Medicinska oprema
Lot 3: Lijekovi za krv, krvotvorne organe i kardiovaskularni sustav
Lot 4: Lijekovi za bolesti kože i mišićno - koštanog sustava
Lot 5: Lijekovi za genitourinarni sustav i hormoni
Lot 6: Opća protuupalna sredstva za sustavnu primjenu, cjepiva, antineoplastična sredstva i imunomodulatori
Lot 7: Lijekovi za živčani sustav i osjetilne organe
Lot 8: Lijekovi za dišni sustav


Prilog:
Odluka broj 01-49-628-OP-L1/18 od 19.7.2018.
Odluka broj 01-49-628-OP-L3/18 od 19.7.2018.
Odluka broj 01-49-628-OP-L4/18 od 19.7.2018.
Odluka broj 01-49-628-OP-L5/18 od 19.7.2018.
Odluka broj 01-49-628-OP-L6/18 od 19.7.2018.
Odluka broj 01-49-628-OP-L7/18 od 19.7.2018.
Odluka broj 01-49-628-OP-L8/18 od 19.7.2018.

Dostavljeno:
1. Službi za nabavu
2. Učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba: Medicinska oprema i farmaceutski proizvodi (Lot 2 i 9)
23.07.2018
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-628-OI-L2;L9/18
Datum: 19.7.2018. godine

Na temelju članka 64. stavak (1), točka b) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave "Medicinska oprema i farmaceutski proizvodi", ravnateljica Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:
Medicinska oprema i farmaceutski proizvodi:

Lot 2: Lijekovi za probavni trakt i metabolizam
Lot 9: Razni lijekovi


Prilog:
Odluka broj 01-49-628-OI-L2;L9/18 od 19.7.2018.

Dostavljeno:
1. Služba za nabavu
2. Učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba: Medicinske naprave
23.07.2018
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-708-OI/18
Datum: 18.7.2018. godine

Na temelju članka 25., članka 64. stavak (1), točka b) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave "Medicinske naprave", ravnateljica Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:
Medicinske naprave


Prilog:
Odluka broj 01-49-708-OI/18 od 18.7.2018.

Dostavljeno:
1. Služba za nabavu
2. Učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba: Nabava i isporuka ugljena
17.07.2018
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-440-OI-1/18
Datum: 16.7.2018. godine

Na temelju članka 25., članka 64. stavak (1), točka b) i članka 70., članka 72., stavak (3), točka a) Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave "Nabava i isporuka ugljena", ravnateljica Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:
Nabava i isporuka ugljena


Prilog:
Odluka broj 01-49-440-OI-1/18 od 16.7.2018.

Dostavljeno:
1. Služba za nabavu
2. Učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi Komentari
<< Prethodna stranica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Slijedeća stranica >>