Zavod Bakovići - Fojnica
Djelatnost Zavoda

Klikni za više fotografijaZa vrijeme boravka u centru osiguravamo i pružamo provođenje primarno zdravstvene zaštite, radne terapije, socioterapijskih i drugih terapijskih postupaka i aktivnosti u redovitom radnom i edukativnom angažmanu, organizaciji slobodnog vremena, duhovnim, sportskim, rekreativnim, kulturnim i osobnim potrebama.

Klikni za više fotografija