Zavod Bakovići - Fojnica
Fizikalna terapija

Klikni za više fotografijaU sklopu različitih djelatnosti zdravstvenih usluga u našoj Ustanovi, pružaju se usluge i fizikalne terapije koje prvenstveno obuhvaćaju: kineziterapiju, krioterapiju, termoterapiju, funkcionalnu terapiju radom i manualnu masažu. Osobe kojima se pružaju usluge fizikalne terapije su osobe sa:

Klikni za više fotografijaCilj fizikalne terapije je da se razviju funkcije lokomotornog aparata, spriječe kontrakture zglobova i atrofija mišića aktivnim, aktivno potpomognutim i pasivnim vježbama te očuvaju preostale funkcionalne sposobnosti korisnika. Kroz dugogodišnji rad u ustanovi jedan od najvažnijih principa fizikalne terapije u radu sa korisnikom jeste princip motivacije i upornosti da uz osnove fizikalne terapije terapeut ima individualni pristup svakom korisniku.

Sala za fizikalnu terapiju nalazi se u kompleksu zgrada Zavoda koja svojom opremljenošću i veličinom pruža i druge usluge kao prostor za sportske treninge i rekreaciju, trim kabinet i prostor za stolni tenis gdje korisnici dolaze u planiranim grupama ili individualno.

Klikni za više fotografija