Zavod Bakovići - Fojnica
Klub specijalnih sportova «Bakovići»

Klikni za više fotografijaNa temeljima rada sportske terapije izrastao je 1997.g. Klub specijalnih sportova «Bakovići» kada je i registriran. Obuhvata organizirani sportsko-rekreativni rad sa korisnicima tj. osobama sa posebnim potrebama i osobama sa duševnim smetnjama. Klub je također otvoren i za uključivanje osoba sa posebnim potrebama iz lokalne zajednice. Radi se u grupama koje su formirane na osnovu psiho-fizičkih sposobnosti te starosnoj dobi. Ciljevi koje se nastoje ostvariti su:

Klikni za više fotografijaOd svog osnutka do danas klub je učestvovao na nekoliko natjecanja u Europi svijetu a najviše na području Bosne i Hercegovine. Također je uključen u rad specijalne olimpijade Bosne i Hercegovine, i Asocijacija Unified Sport u B i H, a i sam je bio organizator nekoliko državnih natjecanja u košarci koja se od strane svih učesnika ocijenjena kao najbolja organizirana natjecanja. Klub nema svoju sportsku dvoranu ali svoje aktivnost provodi na postojećim kapacitetima kao što su vanjski sportski teren, otvoreni bazen te prostorija za fizikalnu terapiju s nekoliko vježbovnih sprava i stolnim tenisom. Uz pomoć Zavod u izgradnji je planinska kuća na planini Vranici koja je u planu da se koristi tijekom cijele godine. Ljeto za izlete i odmor a zimi za zimske sportove.

Klikni za više fotografijaOsim što se bavi sportsko-rekreativnim programom uključeni smo i u mnoge druge aktivnosti u Zavodu kao što su ekološka sekcija, rad na ekonomiji, zajednički izleti i zabave.

Klikni za više fotografija