Zavod Bakovići - Fojnica
Poziv za dostavljanje zahtjeva za sudjelovanje u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci: Dodatni radovi na zgradi Bobovac
14.03.2018
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-348/18
Datum: 14.3.2018. godine

„Sigma-SK“ d.o.o.
Kočevska čikma 6
72 000 Zenica

Predmet: Poziv za dostavljanje zahtjeva za sudjelovanje u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci:
„Dodatni radovi na zgradi Bobovac“


Prilozi:
Poziv broj 01-49-348/18 od 14.3.2018. i ostala potrebna dokumentacija

Linkovi Komentari
Poziv za dostavljanje zahtjeva za sudjelovanje u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci: Nabava usluga održavanja poslovnih aplikacija
14.11.2017
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-1135/17
Datum: 14.11.2017. godine

„Spin“ d.o.o.
Slatina 9 – Novi tržni centar 2
75 000 Tuzla

Predmet: Poziv za dostavljanje zahtjeva za sudjelovanje u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci:
„Nabava usluga održavanja poslovnih aplikacija“


Prilozi:
Poziv
Zahtjev za sudjelovanje
Tenderska dokumentacija
Izjava o ispunjenosti uvjeta iz članka 45
Izjava o ispunjenosti uvjeta iz članka 50
Izjava o ispunjenosti uvjeta iz članka 52

Linkovi Komentari
Poziv za dostavljanje zahtjeva za sudjelovanje u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci: Održavanje aplikativnog softvera "baza podataka o korisnicima Zavoda Bakovići"
13.11.2017
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-1130/17
Datum: 10.11.2017. godine

„Comp-it“ d.o.o.
Derviša Numića br.7
71 000 Sarajevo
Tel: 033/713-450
Fax: 033/713-451

Predmet: Poziv za dostavljanje zahtjeva za sudjelovanje u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci:
Održavanje aplikativnog softvera "baza podataka o korisnicima Zavoda Bakovići"


Prilozi:
Poziv
Zahtjev za sudjelovanje
Tenderska dokumentacija
Izjava o ispunjenosti uvjeta iz članka 45
Izjava o ispunjenosti uvjeta iz članka 50
Izjava o ispunjenosti uvjeta iz članka 52

Linkovi Komentari