Zavod Bakovići - Fojnica
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba: Nabava i isporuka ugljena
21.05.2019
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-413-OI/19
Datum: 20.05.2019. godine

Na temelju članka 25., članka 64. stavak (1), točka b) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave "Nabava i isporuka ugljena", v.d. ravnatelja Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:
Nabava i isporuka ugljena


Prilog:

Odluka broj 01-49-413-OI/19 od 20.05.2019.


Dostavljeno:
1. Služba za nabavu...
2. Preslika Odluke učesnicima u postupku
3. a/a

Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave radova: "Radovi na objektu "Nova zgrada" (Lot 1,2)
15.05.2019
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 07-49-414-OI-L1/19
07-49-414-OI-L2/19
Datum: 15.05.2019. godine

Na temelju članka 25., 64. stavak (1), točka a) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave "Radovi na objektu "Nova zgrada", v.d. ravnatelja Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave radova:
"Radovi na objektu "Nova zgrada"
Lot 1: Radovi na adaptaciji bloka sanitarnih čvorova
Lot 2: Radovi na postavljanju horizontalnih brisoleja


Prilog:

Odluka broj 07-49-414-OI-L1/19 od 15.05.2019
Odluka broj 07-49-414-OI-L2/19 od 15.05.2019.


Dostavljeno:
1. Služba za nabavu...
2. Učesnicima u postupku
3. a/a

Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluga odmarališta i domova za odmor
06.05.2019
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-463-OI/19
Datum: 6.5.2019. godine

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), te prijedloga Povjerenstva za javnu nabavu u postupku dodjele ugovora iz Aneksa II, Dio B. Zakona o javnim nabavama za nabavu usluga odmarališta i domova za odmor (Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 07-49-463-ZOP/19), v.d. ravnatelja Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluga odmarališta i domova za odmor


Prilog:
Odluka broj 01-49-463-OI/19 od 6.5.2019.

Dostavljeno:
1. Po 1x učesnicima u postupku
2. a/a

Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba: Nabava i isporuka peleta (I klasa)
19.04.2019
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-454-OI/19
Datum: 19.04.2019. godine

Na temelju članka 64. stavak (1), točka b) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave "Nabava i isporuka peleta (I klasa)", v.d. ravnatelja Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:
Nabava i isporuka peleta (I klasa)


Prilog:

Odluka broj 01-49-454-OI/19 od 19.04.2019.


Dostavljeno:
1. Služba za nabavu...
2. Učesnicima u postupku
3. a/a

Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba: Proizvodi za čišćenje i poliranje
04.04.2019
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-197-OI/19
Datum: 04.04.2019. godine

Na temelju članka 25., članka 64. stavak (1), točka b) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave "Proizvodi za čišćenje i poliranje", v.d. ravnatelja Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:
Proizvodi za čišćenje i poliranje, za 2019 godinu


Prilog:

Odluka broj 01-49-197-OI/19 od 04.04.2019.Dostavljeno:
1. Služba za nabavu...
2. Preslika Odluke učesnicima u postupku
3. a/a

Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave usluga: Nadzor nad gradnjom za 2019. godinu
15.03.2019
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-239-OI/19
Datum: 15.03.2019. godine

Na temelju članka 64. stavak (1), točka b) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave "Nadzor nad gradnjom za 2019. godinu", v.d. ravnatelja Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave usluga:
Nadzor nad gradnjom za 2019. godinu


Prilog:

Odluka broj 01-49-239-OI/19 od 15.03.2019.


Dostavljeno:
1. Služba za nabavu...
2. Učesnicima u postupku
3. a/a

Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba: Poljoprivredni i srodni proizvodi (Lot 2)
13.02.2019
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-1338-OI-L2-1/18
Datum: 12.02.2019. godine

Na temelju članka 25., članka 64. stavak (1), točka b) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), Obavijesti prvorangiranog ponuditelja, bb, od 6.2.2018. godine (naš broj: 07-49-1338/18, od 11.02.2019. godine) i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave "Poljoprivredni i srodni proizvodi", v.d. ravnatelja Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:
"Poljoprivredni i srodni proizvodi", za 2019 godinu, za

Lot 2: Svježe voće i povrće


Prilog:

Odluka broj 01-49-1338-OI-L2-1/18 od 12.02.2019.


Dostavljeno:
1. Služba za nabavu...
2. Preslika Odluke učesnicima u postupku
3. a/a

Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba: Poljoprivredni i srodni proizvodi (Lot 1,2)
30.01.2019
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-1338-OI-L1/18
01-49-1338-OI-L2/18
Datum: 30.01.2019. godine

Na temelju članka 25., članka 64. stavak (1), točka b) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave "Poljoprivredni i srodni proizvodi", v.d. ravnatelja Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:
Poljoprivredni i srodni proizvodi, za 2019 godinu, za

Lot 1: Kokošja jaja
Lot 2: Svježe voće i povrće


Prilog:
Odluka broj 01-49-1338-OI-L1/18 od 29.01.2019.
Odluka broj 01-49-1338-OI-L2/18 od 29.01.2019.


Dostavljeno:
1. Služba za nabavu
2. Preslika Odluke učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba: Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi (Lot 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13)
30.01.2019
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-1332-OI-L1/18;
01-49-1332-OI-L2/18;
01-49-1332-OI-L3/18;
01-49-1332-OI-L4/18;
01-49-1332-OI-L5/18;
01-49-1332-OI-L6/18;
01-49-1332-OI-L7/18;
01-49-1332-OI-L8/18;
01-49-1332-OI-L9/18;
01-49-1332-OI-L10/18;
01-49-1332-OI-L11/18;
01-49-1332-OI-L12/18;
01-49-1332-OI-L13/18.
Datum: 30.01.2019. godine

Na temelju članka 25., članka 64. stavak (1), točka b) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave "Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi", v.d. ravnatelja Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:
Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi, za 2019 godinu, za

Lot 1: Svježe meso
Lot 2: Mesni proizvodi
Lot 3: Riblji pripravci i konzerve
Lot 4: Voće, povrće i srodni proizvodi (prerađeno)
Lot 5: Životinjska ili biljna ulja i masti
Lot 6: Mliječni proizvodi
Lot 7: Mlinarski proizvodi, škrob i škrobni proizvodi
Lot 8: Razni prehrambeni proizvodi
Lot 9: Kruh i pecivo
Lot 10: Šećer i srodni proizvodi
Lot 11: Tjestenine
Lot 12: Začini i začinska sredstva
Lot 13: Pića, duhan i srodni proizvodi


Prilog:
Odluka broj 01-49-1332-OI-L1/18 od 28.01.2019.
Odluka broj 01-49-1332-OI-L2/18 od 28.01.2019.
Odluka broj 01-49-1332-OI-L3/18 od 28.01.2019.
Odluka broj 01-49-1332-OI-L4/18 od 28.01.2019.
Odluka broj 01-49-1332-OI-L5/18 od 28.01.2019.
Odluka broj 01-49-1332-OI-L6/18 od 28.01.2019.
Odluka broj 01-49-1332-OI-L7/18 od 28.01.2019.
Odluka broj 01-49-1332-OI-L8/18 od 28.01.2019.
Odluka broj 01-49-1332-OI-L9/18 od 28.01.2019.
Odluka broj 01-49-1332-OI-L10/18 od 28.01.2019.
Odluka broj 01-49-1332-OI-L11/18 od 28.01.2019.
Odluka broj 01-49-1332-OI-L12/18 od 28.01.2019.
Odluka broj 01-49-1332-OI-L13/18 od 28.01.2019.

Dostavljeno:
1. Služba za nabavu
2. Preslika Odluke učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba: Proizvodi za osobnu njegu (Lot 1,2,3)
30.01.2019
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-1365-OI-L1/18
01-49-1365-OI-L2/18
01-49-1365-OI-L3/18
Datum: 30.01.2019. godine

Na temelju članka 25., članka 64. stavak (1), točka b) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave "Proizvodi za osobnu njegu", v.d. ravnatelja Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:
Proizvodi za osobnu njegu, za 2019 godinu, za

Lot 1: Proizvodi za osobnu njegu
Lot 2: Pelene za inkontinentne osobe i higijenski ulošci
Lot 3: Proizvodi od papira za jednokratnu uporabu


Prilog:
Odluka broj 01-49-1365-OI-L1/18 od 28.01.2019.
Odluka broj 01-49-1365-OI-L2/18 od 28.01.2019.
Odluka broj 01-49-1365-OI-L3/18 od 28.01.2019.


Dostavljeno:
1. Služba za nabavu
2. Preslika Odluke učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi Komentari
<< Prethodna stranica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Slijedeća stranica >>