Zavod Bakovići - Fojnica
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba: Medicinski kreveti
18.07.2019
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-632-OI/19
Datum: 15.07.2019. godine

Na temelju članka 25., članka 64. stavak (1), točka b) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave: "Medicinski kreveti", ravnatelja Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:
Medicinski kreveti


Prilog:

Odluka broj 01-49-632-OI/19 od 15.07.2019.


Dostavljeno:
1. Služba za nabave
2. Učesnicima u postupku
3. a/a

Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba: Nabava i isporuka odjeće i obuće (Lot 1,2,3,4)
18.07.2019
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-642-OI-L1/19;
01-49-642-OI-L2/L3/19;
01-49-642-OI-L4/19;
Datum: 15.07.2019. godine

Na temelju članka 64. stavak (1), točka b) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave "Nabava i isporuka odjeće i obuće", ravnatelj Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:
Nabava i isporuka odjeće i obuće, za 2019. godinu, za:

Lot 1: Radna odjeća, posebna radna oprema i pribor
Lot 2/Lot 3: Vanjska odjeća / Odjevni predmeti
Lot 4: Obuća


Prilog:
Odluka broj 01-49-642-OI-L1/19 od 15.07.2019.
Odluka broj 01-49-642-OI-L2/L3/19 od 15.07.2019.
Odluka broj 01-49-642-OI-L4/19 od 15.07.2019.

Dostavljeno:
1. Služba za nabavu...
2. Preslika Odluke učesnicima u postupku
3. a/a

Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave radova: Radovi na kući u Bakovićima - III faza
11.06.2019
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 07-49-490-OI/19
Datum: 20.05.2019. godine

Na temelju članka 25., 64. stavak (1), točka a) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave "Radovi na na kući u Bakovićima - III faza", v.d. ravnatelja Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave radova:
Radovi na kući u Bakovićima - III faza


Prilog:

Odluka broj 07-49-490-OI/19 od 20.05.2019


Dostavljeno:
1. Služba za nabavu...
2. Učesnicima u postupku
3. a/a

Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba: Građevinski materijali i pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata) (Lot 1,2,3,4,5,6)
31.05.2019
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-532-OI-L1/19;
01-49-532-OI-L2/19;
01-49-532-OI-L3/19;
01-49-532-OI-L4/19;
01-49-532-OI-L5/19;
01-49-532-OI-L6/19.
Datum: 31.05.2019. godine

Na temelju članka 64. stavak (1), točka b) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave "Građevinski materijali i pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata)", ravnatelj Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:
Građevinski materijali i pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata),
za 2019. godinu, za:

Lot 1: Građevinski materijali i pridruženi artikli
Lot 2: Zavjese
Lot 3: Razni izrađeni proizvodi i srodni artikli
Lot 4: Alati, brave, ključevi, šarke, spojni elementi, lanac i opruge
Lot 5: Spremnici, rezervoari, kontejneri, radijatori i kotlovi
Lot 6: Boje, lakovi i smole


Prilog:
Odluka broj 01-49-532-OI-L1/19 od 31.05.2019.
Odluka broj 01-49-532-OI-L2/19 od 31.05.2019.
Odluka broj 01-49-532-OI-L3/19 od 31.05.2019.
Odluka broj 01-49-532-OI-L4/19 od 31.05.2019.
Odluka broj 01-49-532-OI-L5/19 od 31.05.2019.
Odluka broj 01-49-532-OI-L6/19 od 31.05.2019.

Dostavljeno:
1. Služba za nabavu...
2. Preslika Odluke učesnicima u postupku
3. a/a

Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba: Nabava i isporuka ugljena
21.05.2019
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-413-OI/19
Datum: 20.05.2019. godine

Na temelju članka 25., članka 64. stavak (1), točka b) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave "Nabava i isporuka ugljena", v.d. ravnatelja Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:
Nabava i isporuka ugljena


Prilog:

Odluka broj 01-49-413-OI/19 od 20.05.2019.


Dostavljeno:
1. Služba za nabavu...
2. Preslika Odluke učesnicima u postupku
3. a/a

Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave radova: "Radovi na objektu "Nova zgrada" (Lot 1,2)
15.05.2019
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 07-49-414-OI-L1/19
07-49-414-OI-L2/19
Datum: 15.05.2019. godine

Na temelju članka 25., 64. stavak (1), točka a) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave "Radovi na objektu "Nova zgrada", v.d. ravnatelja Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave radova:
"Radovi na objektu "Nova zgrada"
Lot 1: Radovi na adaptaciji bloka sanitarnih čvorova
Lot 2: Radovi na postavljanju horizontalnih brisoleja


Prilog:

Odluka broj 07-49-414-OI-L1/19 od 15.05.2019
Odluka broj 07-49-414-OI-L2/19 od 15.05.2019.


Dostavljeno:
1. Služba za nabavu...
2. Učesnicima u postupku
3. a/a

Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluga odmarališta i domova za odmor
06.05.2019
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-463-OI/19
Datum: 6.5.2019. godine

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), te prijedloga Povjerenstva za javnu nabavu u postupku dodjele ugovora iz Aneksa II, Dio B. Zakona o javnim nabavama za nabavu usluga odmarališta i domova za odmor (Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 07-49-463-ZOP/19), v.d. ravnatelja Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluga odmarališta i domova za odmor


Prilog:
Odluka broj 01-49-463-OI/19 od 6.5.2019.

Dostavljeno:
1. Po 1x učesnicima u postupku
2. a/a

Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba: Nabava i isporuka peleta (I klasa)
19.04.2019
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-454-OI/19
Datum: 19.04.2019. godine

Na temelju članka 64. stavak (1), točka b) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave "Nabava i isporuka peleta (I klasa)", v.d. ravnatelja Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:
Nabava i isporuka peleta (I klasa)


Prilog:

Odluka broj 01-49-454-OI/19 od 19.04.2019.


Dostavljeno:
1. Služba za nabavu...
2. Učesnicima u postupku
3. a/a

Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba: Proizvodi za čišćenje i poliranje
04.04.2019
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-197-OI/19
Datum: 04.04.2019. godine

Na temelju članka 25., članka 64. stavak (1), točka b) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave "Proizvodi za čišćenje i poliranje", v.d. ravnatelja Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:
Proizvodi za čišćenje i poliranje, za 2019 godinu


Prilog:

Odluka broj 01-49-197-OI/19 od 04.04.2019.



Dostavljeno:
1. Služba za nabavu...
2. Preslika Odluke učesnicima u postupku
3. a/a

Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave usluga: Nadzor nad gradnjom za 2019. godinu
15.03.2019
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-239-OI/19
Datum: 15.03.2019. godine

Na temelju članka 64. stavak (1), točka b) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave "Nadzor nad gradnjom za 2019. godinu", v.d. ravnatelja Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave usluga:
Nadzor nad gradnjom za 2019. godinu


Prilog:

Odluka broj 01-49-239-OI/19 od 15.03.2019.


Dostavljeno:
1. Služba za nabavu...
2. Učesnicima u postupku
3. a/a

Linkovi Komentari
<< Prethodna stranica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Slijedeća stranica >>