Zavod Bakovići - Fojnica
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba: Namještaj i oprema
12.09.2017
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-769-OI-L1/17
01-49-769-OI-L2;L3/17
Datum: 12.9.2017. godine

Na temelju članka 25., članka 64. stavak (1), točka b) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave „Namještaj i oprema“, ravnateljica Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:
Namještaj i oprema - Lot 1: Uredski namještaj
Namještaj i oprema - Lot 2: Namještaj za kuće i stanove
Namještaj i oprema - Lot 3: Aparati za kućanstvo


Prilog:
Odluka broj 01-49-769-OI-L1/17 od 12.9.2017.
Odluka broj 01-49-769-OI-L2;L3/17 od 12.9.2017.

Dostavljeno:
1. Služba za nabavu
2. Učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave radova: Radovi na zgradi "Bobovac"
12.09.2017
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-765-OI/17
Datum: 11.9.2017. godine

Na temelju članka 25., 64. stavak (1), točka a) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave: Radovi na zgradi "Bobovac", ravnateljica Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave radova:
Radovi na zgradi "Bobovac"


Prilog:
Odluka broj 01-49-765-OI/17 od 11.9.2017.

Dostavljeno:
1. Služba za nabave
2. Učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba: Interventna i sigurnosna oprema
08.09.2017
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-794-OI/17
Datum: 6.9.2017. godine

Na temelju članka 64. stavak (1), točka b) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave „Interventna i sigurnosna oprema“, ravnateljica Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:
Interventna i sigurnosna oprema


Prilog:
Odluka broj 01-49-794-OI/17 od 6.9.2017.

Dostavljeno:
1. Služba za nabavu
2. Učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave radova: Radovi na objektu "Nova zgrada"
05.09.2017
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-761-OI/17
Datum: 4.9.2017. godine

Na temelju članka 25., 64. stavak (1), točka a) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave Radovi na objektu "Nova zgrada", ravnateljica Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave radova:
Radovi na objektu "Nova zgrada"


Prilog:
Odluka broj 01-49-761-OI/17 od 4.9.2017.

Dostavljeno:
1. Služba za nabave
2. Učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba: Nabava i isporuka madraca
31.08.2017
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-772-OI/17
Datum: 30.8.2017. godine

Na temelju članka 64. stavak (1), točka b) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave „Nabava i isporuka madraca“, ravnateljica Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:
Nabava i isporuka madraca


Prilog:
Odluka broj 01-49-772-OI/17 od 30.8.2017.

Dostavljeno:
1. Služba za nabavu
2. Učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba: Električni strojevi, aparati, oprema potrošni materija (LOT 1 do LOT 3)
31.08.2017
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-789-OI-L1-L2/17
01-49-789-OI-L3/17
Datum: 28.8.2017. godine

Na temelju članka 64. stavak (1), točka b) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave „Električni strojevi, aparati, oprema potrošni materijal“, ravnateljica Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:
Električni strojevi, aparati, oprema potrošni materijal - Lot 1: Aparati za distribuciju električne energije i upravljanje
Električni strojevi, aparati, oprema potrošni materijal - Lot 2: Akumulatori, primarne ćelije i primarne baterije
Električni strojevi, aparati, oprema potrošni materijal - Lot 3: Rasvjetna oprema i električne svjetiljke


Prilog:
Odluka broj 01-49-789-OI-L1-L2/17 od 28.8.2017.
Odluka broj 01-49-789-OI-L3/17 od 28.8.2017.

Dostavljeno:
1. Služba za nabavu
2. Učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba: Proizvodi za unutarnje opremanje
22.08.2017
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-732-OI/17
Datum: 21.8.2017. godine

Na temelju članka 64. stavak (1), točka b) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave „Proizvoda za unutarnje opremanje“, ravnateljica Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:
Proizvodi za unutarnje opremanje


Prilog:
Odluka broj 01-49-732-OI/17 od 21.8.2017.

Dostavljeno:
1. Služba za nabavu
2. Učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave usluga: „Izrada projekata, za 2017 godinu (LOT 1 do LOT 3)
10.08.2017
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-680-OI-L1/17
Broj: 01-49-680-OI-L2/17
Broj: 01-49-680-OI-L3/17
Datum: 8.8.2017. godine

Na temelju članka 25., 64. stavak (1), točka a) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave „Izrada projekata, za 2017 godinu“, ravnateljica Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave usluga:
Izrada projekata, za 2017 godinu - Lot 1: Projekat objekta za smještaj teže pokretnih i nepokretnih osoba
Izrada projekata, za 2017 godinu - Lot 2: Projekat prenamjene zgrade za radnu okupaciju i tjelovježbe
Izrada projekata, za 2017 godinu - Lot 3: Projekat rekonstrukcije kuhinje, restorana i pratećih prostora - sa potrebnom opremom


Prilog:
Odluka broj 01-49-680-OI-L1/17 od 8.8.2017.
Odluka broj 01-49-680-O2-L2/17 od 8.8.2017.
Odluka broj 01-49-680-OI-L3/17 od 8.8.2017.

Dostavljeno:
1. Služba za nabavu
2. Preslika Odluke učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba: Medicinska oprema i farmaceutski proizvodi (LOT 1 do LOT 9)
10.08.2017
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-601-OI-L1/17
01-49-601-OI-L2;L3;L5:L8:L9/17
01-49-601-OI-L4;L6;L7/17
Datum: 7.8.2017. godine

Na temelju članka 64. stavak (1), točka b) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave „Medicinska oprema i farmaceutski proizvodi“, ravnateljica Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:
Medicinska oprema i farmaceutski proizvodi - Lot 1: Medicinska oprema
Medicinska oprema i farmaceutski proizvodi - Lot 2: Lijekovi za probavni trakt i metabolizam
Medicinska oprema i farmaceutski proizvodi - Lot 3: Lijekovi za krv, krvotvorne organe i kardiovaskularni sustav
Medicinska oprema i farmaceutski proizvodi - Lot 4: Lijekovi za bolesti kože i mišićno - koštanog sustava
Medicinska oprema i farmaceutski proizvodi - Lot 5: Lijekovi za ganitourinarni sustav i hormoni
Medicinska oprema i farmaceutski proizvodi - Lot 6: Opća protuupalna sredstva za sustavnu primjenu, cjepiva, antineoplastična sredstva i imunomodulatori
Medicinska oprema i farmaceutski proizvodi - Lot 7: Lijekovi za živčani sustav i osjetilne organe
Medicinska oprema i farmaceutski proizvodi - Lot 8: Lijekovi za dišni sustav
Medicinska oprema i farmaceutski proizvodi - Lot 9: Razni lijekovi


Prilog:
Odluka broj 01-49-601-OI-L1/17 od 7.8.2017.
Odluka broj 01-49-601-OI-L2;L3;L5:L8:L9/17 od 7.8.2017.
Odluka broj 01-49-601-OI-L4;L6;L7/17 od 7.8.2017.

Dostavljeno:
1. Služba za nabavu
2. Preslika Odluke učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba: Oprema za tehnički nadzor
24.07.2017
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-697-OI/17
Datum: 21.7.2017. godine

Na temelju članka 64. stavak (1), točka b) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave „Oprema za tehnički nadzor“, ravnateljica Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:
Oprema za tehnički nadzor


Prilog:
Odluka broj 01-49-697-OI/17 od 21.7.2017.

Dostavljeno:
1. Služba za nabavu
2. Učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi Komentari
<< Prethodna stranica 1 2 3 4 5 6 7 8 Slijedeća stranica >>