Zavod Bakovići - Fojnica
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave usluga: Nadzor nad gradnjom za 2018. godinu
16.03.2018
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-180/18
Datum: 14.3.2018. godine

Na temelju članka 64. stavak (1), točka a) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave "Nadzor nad gradnjom za 2018. godinu", ravnateljica Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave usluga:
Nadzor nad gradnjom za 2018. godinu


Prilog:
Odluka broj 01-49-180/18 od 14.3.2018.

Dostavljeno:
1. Služba za nabavu
2. Učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba: Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi (Lot 1)
10.02.2018
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-1145-OI-L1-1/17
Datum: 9.2.2018. godine

Na temelju članka 25., članka 64. stavak (1), točka b) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave "Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi", ravnateljica Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:
Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi, za 2018. godinu - Lot 1: Svježe meso


Prilog:
Odluka broj 01-49-1145-OI-L1-1/17 od 9.2.2018.

Dostavljeno:
1. Služba za nabavu
2. Učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba: Proizvoda za osobnu njegu (Lot 1 i 2)
09.02.2018
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-1203-OI-L1/18
01-49-1203-OI-L2/18
Datum: 6.2.2018. godine

Na temelju članka 25., 64. stavak (1) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave "Proizvoda za osobnu njegu", ravnateljica Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:
Proizvodi za osobnu njegu - Lot 1: Proizvodi za osobnu njegu
Proizvodi za osobnu njegu - Lot 2: Pelene i higijenski ulošci


Prilog:
Odluka broj 01-49-1203-OI-L1/18 od 6.2.2018.
Odluka broj 01-49-1203-OI-L2/18 od 6.2.2018.

Dostavljeno:
1. Služba za nabavu
2. Učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba: Nabava i isporuka tonera
07.02.2018
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-71-OI/18
Datum: 5.2.2018. godine

Na temelju članka 64. stavak (1), točka b. i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave "Nabava i isporuka tonera", ravnateljica Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:
Nabava i isporuka tonera


Prilog:
Odluka broj 01-49-71-OI/18 od 5.2.2018.

Dostavljeno:
1. Služba za nabavu
2. Učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba: Poljoprivredni i srodni proizvodi (Lot 1 i 2)
02.02.2018
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-1161-OI-L1/18
01-49-1161-OI-L2/18
Datum: 30.1.2018. godine

Na temelju članka 25., članka 64. stavak (1) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave "Poljoprivredni i srodni proizvodi", ravnateljica Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:
Poljoprivredni i srodni proizvodi - Lot 1: Kokošja jaja
Poljoprivredni i srodni proizvodi - Lot 2: Svježe voće i povrće


Prilog:
Odluka broj 01-49-1161-OI-L1/18 od 30.1.2018.
Odluka broj 01-49-1161-OI-L2/18 od 30.1.2018.

Dostavljeno:
1. Služba za nabavu
2. Učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba: Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi (Lot 1, 9 i 12)
02.02.2018
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-1145-OI-L1/17
01-49-1145-OI-L9/17
01-49-1145-OI-L12/17
Datum: 30.1.2018. godine

Na temelju članka 25., članka 64. stavak (1), točka b) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave "Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi", ravnateljica Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:
Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi, za 2018. godinu - Lot 1: Svježe meso
Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi, za 2018. godinu - Lot 9: Kruh i pecivo
Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi, za 2018. godinu - Lot 12: Začini i začinska sredstva


Prilog:
Odluka broj 01-49-1145-OI-L1/17 od 30.1.2018.
Odluka broj 01-49-1145-OI-L9/17 od 30.1.2018.
Odluka broj 01-49-1145-OI-L12/17 od 30.1.2018.

Dostavljeno:
1. Služba za nabavu
2. Učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba: Nabava uredskih i računarskih strojeva, opreme i potrepština, za Lot 2 i Lot 3
11.01.2018
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-1235-OI-L2/17 i 01-49-1235-OI-L3/17
Datum: 8.1.2018. godine

Na temelju članka 64. stavak (1), točka b) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave "Nabava uredskih i računarskih strojeva, opreme i potrepština", ravnateljica Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:
Nabava uredskih i računarskih strojeva, opreme i potrepština, za Lot 2: Uredski materijal
Nabava uredskih i računarskih strojeva, opreme i potrepština, za Lot 3: Računarska oprema i potrepštine


Prilog:
Odluka broj 01-49-1235-OI-L2/17 od 8.1.2018.
Odluka broj 01-49-1235-OI-L3/17 od 8.1.2018.

Dostavljeno:
1. Služba za nabavu
2. Učesniku u postupku
3. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja o nabavi Usluge održavanja poslovnih aplikacija u Zavodu Bakovići
29.12.2017
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 07-49-1135-OI/17
Datum: 27.12.2017. godine

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javnu nabavu u postupku dodjele ugovora u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja za nabavu usluga održavanja poslovnih aplikacija u Zavodu Bakovići (Zapisnik o otvaranju konačne ponude broj: 07-49-1135-ZOP-2/17), ravnateljica Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavi:
Usluge održavanja održavanja poslovnih aplikacija u Zavodu Bakovići


Prilozi:
Odluka broj 07-49-1135-OI/17 od 27.12.2017.

Dostavljeno:
1. Učesniku u postupku
2. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja o nabavi Usluge održavanja aplikativnog softvera "Baza podataka o korisnicima Zavoda Bakovići"
29.12.2017
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 07-49-1130-OI/17
Datum: 27.12.2017. godine

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku dodjele ugovora u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja za nabavu usluga održavanja aplikativnog softvera "Baza podataka o korisnicima Zavoda Bakovići" (Zapisnik o otvaranju konačne ponude broj: 07-49-1130-ZOP-2/17), ravnateljica Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavi:
Usluge održavanja aplikativnog softvera "Baza podataka o korisnicima Zavoda Bakovići"


Prilozi:
Odluka broj 07-49-1130-OI/17 od 27.12.2017.

Dostavljeno:
1. Učesniku u postupku
2. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave usluga u području zdravstva
20.12.2017
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-1162-OI-L1/17
01-49-1162-OI-L2/17
01-49-1162-OI-L3/17
01-49-1162-OI-L4/17
Datum: 18.12.2017. godine

Na temelju članka 64. stavak 1., točka 1 b) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku dodjele ugovora iz Aneksa II. Dio B Zakona o javnim nabavama za nabavu usluga u području zdravstva; Lot 1: Primarna zdravstvena zaštita (Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 07-49-1162-ZOP-L1-L4/17 od 7.12.2017. godine), ravnateljica Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave usluga u području zdravstva:
Lot 1: Primarna zdravstvena zaštita
Lot 2: Usluge liječnika specijaliste4
Lot 3: Usluge medicinskih laboratorija
Lot 4: Usluge sanitarnih pregleda radnika


Prilozi:
Odluka broj 01-49-1162-OI-L1/17 od 18.12.2017.
Odluka broj 01-49-1162-OI-L2/17 od 18.12.2017.
Odluka broj 01-49-1162-OI-L3/17 od 18.12.2017.
Odluka broj 01-49-1162-OI-L4/17 od 18.12.2017.

Dostavljeno:
1. Učesnicima u postupku
2. a/a
Linkovi Komentari
<< Prethodna stranica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Slijedeća stranica >>