Zavod Bakovići - Fojnica
Odluka o obustavi postupka javne nabave roba: Nabava i sukcesivna isporuka uglja
05.05.2017
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-343-Obp/17
Datum: 3.5.2017. godine

Na temelju članka 110. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnih BiH", broj 39/14) Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići donosi:

O D L U K U
o obustavi postupka javne nabave roba:
Nabava i sukcesivna isporuka uglja


Prilog:
Odluka broj 01-49-343-Obp/17 od 3.5.2017.

Dostavljeno:
1. Ponuditeljima (5x)
2. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o obustavi postupka javne nabave roba: Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi za Lotove: 3;4;7;8;10;11;12;13 i 14
17.02.2017
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-1056-Obp/16
Datum: 16.2.2017. godine

Na temelju članka 110. Zakona o javnim nabavama (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o obustavi postupka javne nabave roba:
Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi za Lotove: 3;4;7;8;10;11;12;13 i 14


Prilog:
Odluka broj 01-49-1056-Obp/16 od 16.2.2017.

Dostavljeno:
1. Ponuditelju: „Lala i Laćo“ d.o.o. Bijeljina;
2. Ponuditelju: „Gold Mignon“ d.o.o. Sarajevo;
3. Ponuditelju: TPDC „Sarajevo“ d.d. Sarajevo;
4. Ponuditelju: „Mavi“ d.o.o. Travnik
5. a/a
Linkovi Komentari