Zavod Bakovići - Fojnica
Odluka o obustavi postupka javne nabave usluga: Usluge osiguranja, za 2018. godinu, za Lot 1: Usluge osiguranja motornih vozila
13.11.2018
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-1132-Obp/18
Datum: 12.11.2018. godine

Na temelju članka 110. Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići donosi:

O D L U K U
o obustavi postupka javne nabave usluga:
Usluge osiguranja, za 2018. godinu, za Lot 1: Usluge osiguranja motornih vozila


Prilog:
Odluka broj 01-49-1132-Obp/18 od 12.11.2018.

Dostavljeno:
1. "Croatia osiguranje" d.d. Mostar;
2. "Sarajevo osiguranje" d.d. Sarajevo;
3. "Asa osiguranje" d.d. Sarajevo;
4. "Euro herc osiguranje" d.d. Sarajevo.
5. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o obustavi postupka javne nabave roba: Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi - ponovljeni postupak (Lot 3,4,6,7,8,9 i 10)
19.04.2018
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-215-PP-Obp-2/18
Datum: 17.4.2018. godine

Na temelju članka 110. Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići donosi:

O D L U K U
o obustavi postupka javne nabave roba:
Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi - ponovljeni postupak (Lot 3, 4, 6, 7, 8, 9 i 10)


Prilog:
Odluka broj 01-49-215-PP-Obp-2/18 od 17.4.2018.

Dostavljeno:
1. Ponuditeljima
2. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o obustavi postupka javne nabave roba: Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi - ponovljeni postupak (Lot 1, 2 i 5)
05.04.2018
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-215-PP-Obp/18
Datum: 4.4.2018. godine

Na temelju članka 110. Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići donosi:

O D L U K U
o obustavi postupka javne nabave roba:
Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi - ponovljeni postupak (Lot 1, 2 i 5)


Prilog:
Odluka broj 01-49-215-PP-Obp/18 od 4.4.2018.

Dostavljeno:
1. Ponuditeljima (4x)
2. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o obustavi postupka javne nabave roba: Medicinski namještaj i antidekubitalni madraci, za oba lota
12.03.2018
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-260-Obp/18
Datum: 7.3.2018. godine

Na temelju članka 110. Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići donosi:

O D L U K U
o obustavi postupka javne nabave roba:
Medicinski namještaj i antidekubitalni madraci, za oba lota


Prilog:
Odluka broj 01-49-260-Obp/18 od 7.3.2018.

Dostavljeno:
1. Ponuditelju "Ortopedija international" d.o.o. Sarajevo
2. Ostalim učesnicima koji su preuzeli TD
3. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o obustavi postupka javne nabave roba: Nabava i sukcesivna isporuka uglja
05.05.2017
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-343-Obp/17
Datum: 3.5.2017. godine

Na temelju članka 110. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnih BiH", broj 39/14) Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići donosi:

O D L U K U
o obustavi postupka javne nabave roba:
Nabava i sukcesivna isporuka uglja


Prilog:
Odluka broj 01-49-343-Obp/17 od 3.5.2017.

Dostavljeno:
1. Ponuditeljima (5x)
2. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o obustavi postupka javne nabave roba: Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi za Lotove: 3;4;7;8;10;11;12;13 i 14
17.02.2017
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-1056-Obp/16
Datum: 16.2.2017. godine

Na temelju članka 110. Zakona o javnim nabavama (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o obustavi postupka javne nabave roba:
Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi za Lotove: 3;4;7;8;10;11;12;13 i 14


Prilog:
Odluka broj 01-49-1056-Obp/16 od 16.2.2017.

Dostavljeno:
1. Ponuditelju: „Lala i Laćo“ d.o.o. Bijeljina;
2. Ponuditelju: „Gold Mignon“ d.o.o. Sarajevo;
3. Ponuditelju: TPDC „Sarajevo“ d.d. Sarajevo;
4. Ponuditelju: „Mavi“ d.o.o. Travnik
5. a/a
Linkovi Komentari