Zavod Bakovići - Fojnica
Izmjene i dopune Plana nabave roba, usluga i radova za 2019. godinu
28.02.2019
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-163-O/19
Datum: 15.02.2019.

Izmjene i dopune Plana nabave roba, usluga i radova za 2019. godinu


Prilog:
Izmjene i dopune Plana nabave roba, usluga i radova za 2019. godinu

Linkovi Komentari
Plan nabave roba, usluga i radova za 2019. godinu
11.02.2019
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-1103/18
Datum: 30.11.2018.

Plan nabave roba, usluga i radova za 2019. godinu


Prilog:
Plan nabave roba, usluga i radova za 2019. godinu

Linkovi Komentari
Izmjene i dopune Plana nabave roba, usluga i radova za 2018. godinu
15.03.2018
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-348/18
Datum: 14.03.2018.

Izmjene i dopune Plana nabave roba, usluga i radova za 2018. godinu


Prilog:
Izmjene i dopune Plana nabave roba, usluga i radova za 2018. godinu

Linkovi Komentari
Plan nabave roba, usluga i radova za 2018. godinu
07.01.2018
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-996/17
Datum: 4.11.2017.

Plan nabave roba, usluga i radova za 2018. godinu


Prilog:
Plan nabave roba, usluga i radova za 2018. godinu

Linkovi Komentari
Plan nabave roba, usluga i radova za 2017. godinu
10.01.2017
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-1011/16
Datum: 21.10.2016.

Plan nabave roba, usluga i radova za 2017. godinu


Prilog:
Plan nabave roba, usluga i radova za 2017. godinu

Linkovi Komentari
Izmjene plana javnih nabavki za 2016. godinu
28.11.2016
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići

I Z M J E N E   P L A N A
javnih nabavki za 2016. godinu


Prilog:
Izmjene plana javnih nabavki za 2016. godinu

Linkovi Komentari
Plan javnih nabavki za 2016. godinu
12.02.2016
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

P L A N
javnih nabavki za 2016. godinu


Prilog:
Plan javnih nabavki za 2016. godinu

Dostavljeno:
1. Služba za nabave
2. a/a
Linkovi Komentari