Zavod Bakovići - Fojnica
Služba za radno-okupacione tretmane

Za razliku od drugih radionica u Zavodu u koje su uključene osobe sa različitim sposobnosti i mogućnostima, jer se temelje na individualnim interesima i afinitetima pojedinih korisnika, ova radionica je namijenjena isključivo osobama s posebnim potrebama, te je i rad prilagođen njihovim sposobnostima i mogućnostima. Korisnici su u okviru ove radionice angažirani na izradi jednostavnih predmeta, crtaju, gledaju TV, Slušaju muziku, učestvuju u raznim društvenim igrama i sl. Također, učestvuju u pojedinim fazama izrade pojedinih predmeta koji se izrađuju u nekoj od drugih radionica, tako da u lancu izrade, prilagođeno njihovim sposobnostima, doprinose nastanku mnogo složenijih radova.

U skladu sa svojim sposobnostima i mogućnostima učestvuju u svim aktivnostima u Zavodu, kao što su priredbe, takmičenja, sadnja luka, krumpira, branje usjeva, Eko-sat i sl.

Na ovaj način nastojimo očuvati njihove postojeće psiho-fizičke sposobnosti, te naravno raditi i na polju njihovog usavršavanja.