Zavod Bakovići - Fojnica
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju stana u Kiseljaku
14.06.2016
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-317-OI-2/16
Datum: 13.6.2016. godine

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i članka 6., stavak (2) Pravilnika o postupku nabave nekretnina u Zavodu Bakovići (broj: 01-49-556/16, od 31.5.2016. godine), Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba koje su izuzete od primjene odredbi Zakona o javnim nabavama:
Kupnja dvije stambene jedinice-stan u Kiseljaku


Prilog:
Odluka broj 01-49-317-OI-2/16 od 13.6.2016.

Dostavljeno:
1. Služba za nabavu…;
2. Služba za pravne, kadrovske, administrativne.....;
3. Služba za računovodstvo i financije;
4. Kopija Odluke učesnicima u postupku
5. a/a
Linkovi
Ime:
E-mail: (nije obavezno)
smjesko namigni jezik eek zbunjen tuzni staaa osamucen iznenadjenje pitanjce zvizduce