Zavod Bakovići - Fojnica
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave namještaja i opreme - Lot 4: Aparati za kućanstvo
18.08.2016
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-681-OI-L4/16
Datum: 17.8.2016. godine

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:
Namještaj i oprema - Lot 4: Aparati za kućanstvo


Prilog:
Odluka broj 01-49-681-OI-L4/16 od 17.8.2016.

Dostavljeno:
1. Služba za nabavu
2. Preslika Odluke učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi
Ime:
E-mail: (nije obavezno)
smjesko namigni jezik eek zbunjen tuzni staaa osamucen iznenadjenje pitanjce zvizduce