Zavod Bakovići - Fojnica
Odluka o poništenju postupka u javnoj nabavi roba: Završni radovi – kuća Fojnica
28.08.2016
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-730/16
Datum: 24.8.2016. godine

Na temelju članka 69., stavak (2), točka a) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), donosim:

O D L U K U
O PONIŠTENJU POSTUPKA U JAVNOJ NABAVI ROBA:
Završni radovi – kuća Fojnica


Prilog:
Odluka o poništenju broj 01-49-730/16 od 24.8.2016.

Dostavljeno:
1. Službi za nabavu
3. a/a
Linkovi
Ime:
E-mail: (nije obavezno)
smjesko namigni jezik eek zbunjen tuzni staaa osamucen iznenadjenje pitanjce zvizduce