Zavod Bakovići - Fojnica
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave radova: Instalaterski radovi na građevinama - Lot 3: Radovi instaliranja uređaja za protupožarnu zaštitu
04.09.2016
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-720-OI-L3/16
Datum: 3.9.2016. godine

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave radova:
Instalaterski radovi na građevinama - Lot 3: Radovi instaliranja uređaja za protupožarnu zaštitu


Prilog:
Odluka broj 01-49-720-OI-L3/16 od 3.9.2016.

Dostavljeno:
1. Služba za nabavu
2. Preslika Odluke učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi
Ime:
E-mail: (nije obavezno)
smjesko namigni jezik eek zbunjen tuzni staaa osamucen iznenadjenje pitanjce zvizduce