Zavod Bakovići - Fojnica
Odluka o poništenju postupka u javnoj nabavi roba: Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi za Lot 10: Kolači
03.02.2017
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-1056-OP-L10/16
Datum: 31.1.2017. godine

Na temelju članka 69., stavak (2), točka d) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), donosim:

O D L U K U
O PONIŠTENJU POSTUPKA U JAVNOJ NABAVI ROBA:
Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi za Lot 10: Kolači


Prilog:
Odluka broj 01-49-1056-OP-L10/16 od 31.1.2017.

Dostavljeno:
1. Služba za nabavu
2. Preslika Odluke učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi
Ime:
E-mail: (nije obavezno)
smjesko namigni jezik eek zbunjen tuzni staaa osamucen iznenadjenje pitanjce zvizduce