Zavod Bakovići - Fojnica
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave usluga: „Izrada projekata, za 2017 godinu (LOT 1 do LOT 3)
10.08.2017
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-680-OI-L1/17
Broj: 01-49-680-OI-L2/17
Broj: 01-49-680-OI-L3/17
Datum: 8.8.2017. godine

Na temelju članka 25., 64. stavak (1), točka a) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave „Izrada projekata, za 2017 godinu“, ravnateljica Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave usluga:
Izrada projekata, za 2017 godinu - Lot 1: Projekat objekta za smještaj teže pokretnih i nepokretnih osoba
Izrada projekata, za 2017 godinu - Lot 2: Projekat prenamjene zgrade za radnu okupaciju i tjelovježbe
Izrada projekata, za 2017 godinu - Lot 3: Projekat rekonstrukcije kuhinje, restorana i pratećih prostora - sa potrebnom opremom


Prilog:
Odluka broj 01-49-680-OI-L1/17 od 8.8.2017.
Odluka broj 01-49-680-O2-L2/17 od 8.8.2017.
Odluka broj 01-49-680-OI-L3/17 od 8.8.2017.

Dostavljeno:
1. Služba za nabavu
2. Preslika Odluke učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi
Ime:
E-mail: (nije obavezno)
smjesko namigni jezik eek zbunjen tuzni staaa osamucen iznenadjenje pitanjce zvizduce