Zavod Bakovići - Fojnica
Odluka o obustavi postupka javne nabave roba: Medicinski namještaj i antidekubitalni madraci, za oba lota
12.03.2018
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-260-Obp/18
Datum: 7.3.2018. godine

Na temelju članka 110. Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići donosi:

O D L U K U
o obustavi postupka javne nabave roba:
Medicinski namještaj i antidekubitalni madraci, za oba lota


Prilog:
Odluka broj 01-49-260-Obp/18 od 7.3.2018.

Dostavljeno:
1. Ponuditelju "Ortopedija international" d.o.o. Sarajevo
2. Ostalim učesnicima koji su preuzeli TD
3. a/a
Linkovi
Ime:
E-mail: (nije obavezno)
smjesko namigni jezik eek zbunjen tuzni staaa osamucen iznenadjenje pitanjce zvizduce