Zavod Bakovići - Fojnica
Odluka o poništenju Postupka u javnoj nabavi roba: Medicinski namještaj i antidekubitalni madraci
13.05.2018
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-260/18
Datum: 10.5.2018. godine

Na temelju članka 69., stavak (2), točka f) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14) i Rješenja Ureda za razmatranje žalbi broj: JN2-03-07-1-348-9/18, od 3.5.2018. godine, donosim:

O D L U K U
o poništenju Postupka u javnoj nabavi roba:
Medicinski namještaj i antidekubitalni madraci


Prilog:
Odluka broj 01-49-260/18 od 10.5.2018.

Dostavljeno:
1. Službi za nabavu
2. Potencijalnim ponuditeljima
3. a/a
Linkovi
Ime:
E-mail: (nije obavezno)
smjesko namigni jezik eek zbunjen tuzni staaa osamucen iznenadjenje pitanjce zvizduce