Zavod Bakovići - Fojnica
Odluka o poništenju postupka u javnoj nabavi roba: Nabava i isporuka sanitetskog motornog vozila
29.08.2018
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-957/18
Datum: 22.8.2018. godine

Na temelju članka 69., stavak (2), točka d) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), donosim:

O D L U K U
o poništenju postupka u javnoj nabavi roba:
Nabava i isporuka sanitetskog motornog vozila


Prilog:
Odluka broj 01-49-957/18 od 22.8.2018.

Dostavljeno:
1. Službi za nabavu
2. Učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi
Ime:
E-mail: (nije obavezno)
smjesko namigni jezik eek zbunjen tuzni staaa osamucen iznenadjenje pitanjce zvizduce