Zavod Bakovići - Fojnica
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u pregovaračkom postupku bez objave obavijesti o nabavi usluga: Održavanje aplikativnog softvera "Baza podataka o korisnicima Zavoda Bakovići"
24.12.2018
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-1246-OI/18
Datum: 21.12.2018. godine

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), te prijedloga Povjerenstva za javnu nabavu u postupku dodjele ugovora u pregovaračkom postupku bez objave obavijesti za nabavu usluga održavanja aplikativnog softvera "Baza podataka o korisnicima Zavoda Bakovići" (Zapisnik o otvaranju konačne ponude broj: 07-49-1246-ZOP-3/18), v.d. ravnatelja Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u pregovaračkom postupku bez objave obavijesti o nabavi usluga:
Održavanje aplikativnog softvera "Baza podataka o korisnicima Zavoda Bakovići"


Prilog:
Odluka broj 01-49-1246-OI/18 od 21.12.2018.

Dostavljeno:
1. 1x učesniku u postupku
2. a/a

Linkovi
Ime:
E-mail: (nije obavezno)
smjesko namigni jezik eek zbunjen tuzni staaa osamucen iznenadjenje pitanjce zvizduce