Zavod Bakovići - Fojnica
Odluka o poništenju postupka u javnoj nabavi roba: Nabava i isporuka ogrjevnog drveta, za 2019 godinu
12.06.2019
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-471-OP/19
Datum: 11.06.2019. godine

Na temelju članka 69., stavak (2), točka e) i članka 70., stavak (1), (2), (4), i (6) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), donosim:

O D L U K U
O PONIŠTENJU POSTUPKA U JAVNOJ NABAVI ROBA:
Nabava i isporuka ogrjevnog drveta, za 2019 godinu


Prilog:
Odluka broj 01-49-471-OP/19 od 11.6.2019.

Dostavljeno:
1. Službi za nabavu
2. a/a

Linkovi
Ime:
E-mail: (nije obavezno)
smjesko namigni jezik eek zbunjen tuzni staaa osamucen iznenadjenje pitanjce zvizduce