Zavod Bakovići - Fojnica
Odluka o poništenju postupka u javnoj nabavi radova: Radovi na izgradnji objekta zgrade uprave
19.06.2019
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-549-OP/19
Datum: 19.06.2019. godine

Na temelju članka 25., članka 64, stavak (1), članka 70., stavak (4) i članka 69., stavak (2), točka d) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), donosim:

O D L U K U
O PONIŠTENJU POSTUPKA U JAVNOJ NABAVI RADOVA:
Radovi na izgradnji objekta zgrade uprave


Prilog:
Odluka broj 01-49-549-OP/19 od 19.6.2019.

Dostavljeno:
1. Službi za nabavu
2. učesnicima u postupku
3. a/a

Linkovi
Ime:
E-mail: (nije obavezno)
smjesko namigni jezik eek zbunjen tuzni staaa osamucen iznenadjenje pitanjce zvizduce