Zavod Bakovići - Fojnica
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba: Nabava i isporuka odjeće i obuće (Lot 1,2,3,4)
18.07.2019
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-642-OI-L1/19;
01-49-642-OI-L2/L3/19;
01-49-642-OI-L4/19;
Datum: 15.07.2019. godine

Na temelju članka 64. stavak (1), točka b) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave "Nabava i isporuka odjeće i obuće", ravnatelj Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:
Nabava i isporuka odjeće i obuće, za 2019. godinu, za:

Lot 1: Radna odjeća, posebna radna oprema i pribor
Lot 2/Lot 3: Vanjska odjeća / Odjevni predmeti
Lot 4: Obuća


Prilog:
Odluka broj 01-49-642-OI-L1/19 od 15.07.2019.
Odluka broj 01-49-642-OI-L2/L3/19 od 15.07.2019.
Odluka broj 01-49-642-OI-L4/19 od 15.07.2019.

Dostavljeno:
1. Služba za nabavu...
2. Preslika Odluke učesnicima u postupku
3. a/a

Linkovi
Ime:
E-mail: (nije obavezno)
smjesko namigni jezik eek zbunjen tuzni staaa osamucen iznenadjenje pitanjce zvizduce