Zavod Bakovići - Fojnica
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba: Medicinski kreveti
18.07.2019
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-632-OI/19
Datum: 15.07.2019. godine

Na temelju članka 25., članka 64. stavak (1), točka b) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave: "Medicinski kreveti", ravnatelja Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:
Medicinski kreveti


Prilog:

Odluka broj 01-49-632-OI/19 od 15.07.2019.


Dostavljeno:
1. Služba za nabave
2. Učesnicima u postupku
3. a/a

Linkovi
Ime:
E-mail: (nije obavezno)
smjesko namigni jezik eek zbunjen tuzni staaa osamucen iznenadjenje pitanjce zvizduce