Zavod Bakovići - Fojnica
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba: Električni strojevi, aparati, oprema i potrošni materijal, za 2019 god. (Lot 1,2,3)
31.08.2019
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-946-OI-L1/19;
01-49-946-OI-L2/19;
01-49-946-OI-L3/19.
Datum: 29.08.2019. godine

Na temelju članka 64. stavak (1), točka b) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave "Električni strojevi, aparati, oprema i potrošni materijal", ravnatelj Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:
Električni strojevi, aparati, oprema i potrošni materijal,
za 2019. godinu, za
Lot 1: Aparati za distribuciju električne energije i upravljanje
Lot 2: Akumulatori, primarne ćelije i primarne baterije
Lot 3: Rasvjetna oprema i električne svjetiljke


Prilog:

Odluka broj 01-49-946-OI-L1/19 od 29.08.2019.
Odluka broj 01-49-946-OI-L2/19 od 29.08.2019.
Odluka broj 01-49-946-OI-L3/19 od 29.08.2019.

Dostavljeno:
1. Služba za nabavu...
2. Preslika Odluke učesnicima u postupku
3. a/a

Linkovi
Ime:
E-mail: (nije obavezno)
smjesko namigni jezik eek zbunjen tuzni staaa osamucen iznenadjenje pitanjce zvizduce